Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ745 Beden Perküsyonu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Beden müziğinin müzik eğitimi ve diğer disiplinler çerçevesinde kullanımına ilişkin pratik ve teorik bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Özgü BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] M. Özgü BULUT, Kalabalıklar ve Beden Müziği. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Anadolu Üniversitesi GSE. Eskişehir. 2011. [2] Doug GOODKIN. Intery Mintery Nursery Rhymes. Pentatonic Press, 2008. [3] Richard Filz. RHYTH-MIX 1&2. Helbling. 2008. [4] Gerhard Reiter. Body Percussion 1. Helbling. 1998. [5] Karl Orff&Gunild Keetman. Music for Children. Schott Corp. 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beden ses ve efekt üreten bir vurmalı çalgı olarak görülür ve kullanılır: Beden müziği oyunlarının çeşitlenme yöntemleri, şarkılara, çalgılara eşlik olarak düzenlenmesi, müzik derslerinin içeriğinde yer alan ritim, notasyon vb. konuların işlenmesinde kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 12 168
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hareket sırasıyla oynamak – transkripsiyon
2 Hareket sayısıyla/ses gürlüğüyle oynamak
3 Ölçüyle (metreyle) / tempoyla oynamak
4 Ritmik yapıyla / nota uzunluklarıyla oynamak
5 Soyutlama
6 Eşzamanlı oynamak - Çokseslilik
7 Dramatik sesler eklemek -
8 Notasyon: Oda Çalmaca / 8A4 Hareket atamak: Soundpainting vb.
9 Ara sınav: çokseslilik tasarım ve uygulamaları.
10 Şarkı eşliği
11 Form oluşturmak
12 Hareket tasarımı
13 Grubu çalıştırma süreci
14 Final: Konser

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224389 Beden müziğini drama ile birleştirebileceklerdir.
2 1224395 Beden müziğini koro şarkılarına eşlik olarak düzenleyebileceklerdir.
3 1224434 Beden müziği oyunları üretebilecek, bu oyunları çeşitlemelerle zenginleştirebileceklerdir.
4 1224485 Beden müziğini müzik teorisi öğretiminde kullanabileceklerdir.
5 1224488 Beden hareket ve sesleriyle müzikli, danslı ve koreografili oyunlar üretebilecek ve sahneleyebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 2 1 2 5 5 1 1
2 4 3 3 3 2 1 2 5 5 1 1
3 4 3 3 3 2 1 2 5 5 1 1
4 4 3 3 3 2 1 2 5 5 1 1
5 4 3 3 3 2 1 2 5 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek