Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile müzik eğitiminde uzmanlaşmış olan bireylerin, farklı öğrenme kuramları ile farklı disiplinlere ait pedagojik yaklaşımlar ile birlikte müzik pedagojisine yönelik olarak geliştirilmiş olan yaklaşımları inceleyerek bunları okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlaması, belirtilen düzeylerde müzik öğretimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar geliştirme, bunları mevcut uygulamalar ile karşılaştırarak analiz analiz edip değerlendirmesi ve müzik öğretiminde uygulanacak pedagojik yaklaşımlara yönelik çıkarımlarda bulunması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ali UÇAN (2005), Müzik Eğitimi, 3. Basım, Evrensel Müzikevi Yayınları, Ankara. 2. Ali UÇAN, Gökay YILDIZ, Ertuğrul BAYRAKTAR (1999), İlköğretimde Müzik Öğretimi, Burdur. 3. Çeviren: Hikmet Y. CELKAN, Pedagojinin Metodları, Çağdaş Bilimler ve Sorunlar Dizisi, 1995, Ankara. 4. Oliver HOUDE, Çocuk Psikolojisi, Dost Yayınları, 2006, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilkeleri, müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu, müzik öğretmeninin nitelikleri ve yeterlilikleri, müziksel öğrenme-öğretme süreçleri, farklı öğrenme kuramları ile farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerinin incelemesi ve bunların müzik öğretimine uyarlaması, genel, özel ve özgül müzik pedagojisi yaklaşımlarının incelenmesi, söz konusu yaklaşımların okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim olmak üzere farklı düzeylerdeki müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi, müzik öğretim yöntemlerinin kullanılmasında uygulanan mevcut ve yeni pedagojik yaklaşımların incelenmesi, belirtilen düzeylerde müzik öğretimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar geliştirmesi, bunları mevcut uygulamalar ile karşılaştırarak analiz analiz edip değerlendirmesi ve müzik öğretiminde uygulanacak pedagojik yaklaşımlara yönelik çıkarımlarda bulunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 9 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 11 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik, müzik eğitimi, pedagoji eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilkeleri, ülkemizde müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu - -
2 Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerinin incelemesi ve bu yöntemlerin farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlaması - -
3 Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerinin incelemesi ve bu yöntemlerin farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlaması - -
4 Müzik öğretiminde kullanılan genel pedagojik yaklaşımların incelenmesi ve bu yöntemlerin farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlaması - -
5 Müzik öğretiminde kullanılan özel pedagojik yaklaşımların incelenmesi ve bu yöntemlerin farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlaması - -
6 Müzik öğretiminde kullanılan özgül pedagojik yaklaşımların incelenmesi ve bu yöntemlerin farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlaması - -
7 Okul öncesi düzeydeki müzik öğretimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar geliştirmesi - -
8 İlkokul düzeyindeki müzik öğretimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar geliştirmesi - -
9 Ortaokul düzeyindeki müzik öğretimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar geliştirmesi - -
10 Lise düzeyindeki müzik öğretimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar geliştirmesi - -
11 Farklı düzeylerde müzik öğretimi alan öğrencilere hangi pedagojik yaklaşımla ve nasıl bir müzik eğitimi verilebileceğini içeren örnek uygulamaların yapılması - -
12 Farklı düzeylerde müzik öğretimi alan öğrencilere hangi pedagojik yaklaşımla ve nasıl bir müzik eğitimi verilebileceğini içeren örnek uygulamaların yapılması - -
13 Müzik öğretimine ilişkin olarak geliştirilen pedagojik yaklaşımlar ile mevcut uygulamaların karşılaştırarak analiz edilmesi ve değerlendirmesi - -
14 Müzik öğretimine ilişkin olarak geliştirilen pedagojik yaklaşımlar ile mevcut uygulamaların karşılaştırarak analiz edilmesi ve değerlendirmesi - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328805 Farklı öğrenme kuramları ile farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerini farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlayabilme
2 1328806 Müzik öğretimine yönelik olarak geliştirilmiş olan genel, özel ve özgül pedagojik yaklaşımları farklı düzeylerdeki müzik öğretimine uyarlayabilme
3 1328807 Müzik öğretimine yönelik pedagojik yaklaşımlar geliştirme, bunları mevcut uygulamalar ile karşılaştırarak analiz edip değerlendirme
4 1328808 Müzik öğretiminde kullanılan mevcut ve yeni pedagojik yaklaşımlara ilişkin çıkarımlar yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek