Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile müzik teorisi öğretimine ilişkin tanımlar, kavramlar ve genel yaklaşımlar ile söz konusu öğretim kapsamında yer alan tartım bilgisi, usul bilgisi, seslerin işlevleri, aralık bilgisi, üçsesliler ve akor bilgisi konularının öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin incelenmesi, öğrencilerin bu yöntem ve tekniklerden hareket ile ilgili müzik teorisi konularının öğretimine yönelik örnek uygulamalar geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ferit BULUT

Ön Koşul Dersleri

...

Önerilen Diğer Hususlar

...

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muammer SUN, Solfej 1, Sun Yayınevi, 8. Basım, 2008, Ankara Muammer SUN, Solfej 2, Sun Yayınevi, 1. Basım, 2005, Ankara Ülkü ÖZGÜR – Salih AYDOĞAN, Müziksel İşitme Okuma Yazma – Birinci Kitap, Sözkesen Matbaası, 2. Baskı, 2002, Ankara Ülkü ÖZGÜR – Salih AYDOĞAN, Müziksel İşitme Okuma Yazma Eğitimi ve Kuram – İkinci Kitap, Gazi Kitabevi, 1. Baskı, 2003, Ankara Ülkü ÖZGÜR – Salih AYDOĞAN, Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası – Dördüncü Kitap, Sözkesen Matbaası, 1. Baskı, 2005, Ankara Ali SEVGİ – Erdal TUĞCULAR, Halk Ezgileri İle Solfej, SCA Müzik Vakfı Nota Yayınları, 2002, Ankara Sadık ÖZÇELİK, Müzikal Dikte ve Solfej, Başkent Matbaacılık, 1. Baskı, 2003, Ankara Aytekin ALBUZ, Tonal Solfej ve Çift Sesli Dikte, Önder Matbaacılık, 2005, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

...

Dersin İçeriği

Müzik teorisi öğretimine ilişkin tanımlar, kavramlar ve genel yaklaşımlar, Tartım Bilgisi, Usül Bilgisi, Seslerin İşlevleri, Aralık Bilgisi, Üçsesliler, Akor, Kadans Bilgisi, Form Bilgisi, Müzikalite Bilgisi, Modlarda Seslerin Hareket Yönleri ile Tonal ve Makamsal Eksen Bilinci konularının öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 1 52 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 63 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 66 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik teorisi öğretimine ilişkin tanımlar ve kavramlar.
2 Müzik teorisi öğretimine ilişkin genel yaklaşımlar.
3 Tartım bilgisi öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
4 Tartım bilgisi öğretimine yönelik olarak geliştirilecek örnek uygulamalar.
5 Usül bilgisi öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
6 Usül bilgisi öğretimine yönelik olarak geliştirilecek örnek uygulamalar.
7 Seslerin işlevlerinin öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
8 Seslerin işlevlerinin öğretimine yönelik olarak geliştirilecek örnek uygulamalar.
9 Aralık bilgisi öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
10 Aralık bilgisi öğretimine yönelik olarak geliştirilecek örnek uygulamalar.
11 Üçseslilerin öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
12 Üçseslilerin öğretimine yönelik olarak geliştirilecek örnek uygulamalar.
13 Akor bilgisi öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
14 Akor bilgisi öğretimine yönelik olarak geliştirilecek örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341971 Müzik teorisi kapsamında tartım bilgisi, usul bilgisi, seslerin işlevleri, aralık bilgisi, üçsesliler ve akor bilgisi öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanıyabilme.
2 1341972 Müzik teorisi kapsamında tartım bilgisi, usul bilgisi, seslerin işlevleri, aralık bilgisi, üçsesliler ve akor bilgisi öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek