Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ717 Oda Müziği-I 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak, oda müziği çalışma yöntem ve tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme. Ulusal ve uluslararası oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirebilme ve yorumlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yakup Alper VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. - Jan Swafford. Johannes Brahms. Vintage Books. 1997. 2- John H. Baron. Chamber Music: Research and Information Guidlines. Garland Press.1 edition.August1, 1987. 3- Mara Parker. Routledge Taylor&Francis Group. New York. 2005. 4- Robert Winter, Robert Martin. The Beethoven Quartet Companion. University of California Press. Ltd. London. 1994. 5- İkili: Beethoven, Pleyel, Schubert, Glinka, Bartok. Üçlü: Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelsonn, Dörtlü: Haydn, Bach, Mozart. Schubert, Doppler, Beethoven Schumann op. 114 Ala Balık. 6-Homer, Ulrich, Chamber Music, The Growth and Practice of Intimate Art, Colombia University Press, NY,1948 7-Hefling,Stephen, ed, 19th. Cc. Chamber Music Schrimer,NY, 1998 8- Bailot, Pierre Marie François de Sales, The Art of The Violin, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1996 9-Winter, Robert, The Beethoven Quartet Companion, Berkley: University of California Press, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve uluslararası oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemleri, seslendirme ve yorumlama teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemleri
2 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemleri
3 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemleri
4 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemleri
5 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemleri
6 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirme yöntemleri
7 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirme yöntemleri
8 Ara sınav
9 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirme yöntemleri
10 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirme yöntemleri
11 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirme yöntemleri
12 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirme yöntemleri Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri yorumlama yöntemleri
13 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal ve evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri yorumlama yöntemleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247176 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla ulusal oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemlerini gösterir.
2 1247177 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri çalışma yöntemlerini gösterir.
3 1247178 Müzik tarihindeki estetik yaklaşımlara bağlı olarak ve buna ilişkin oda müziği edebiyatı verilerinden yararlanarak çeşitli çalgı gruplarıyla evrensel oda müziği eserlerinden seçilmiş örnekleri seslendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
5 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
6 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
7 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
8 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
9 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
10 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
11 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
12 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.
13 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
14 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 1 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2
2 3 2 5 1 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2
3 3 2 5 1 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek