Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

20.yy Gitar bestecilerine ait eserler vasıtası ile 20.yüzyılla birlikte müzikte stil, teknik ve ifadede meydana gelen dilsel çoğulculuğu (müzikte kullanılan çoklu ton, çoklu ritim, ses kümeleri ) yorumlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Fatih Akbulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manuel De Falla( Chester Music),The Guitar Works of Agustin Barrios (Edited by Richard D. Stover. For solo guitar. Classical Guitar Folio. Classical Period and 20th Century songbook) (Guitar Solo). By Manuel Maria Ponce. Arranged by Andres Segovia (Guitar Archive). Schott Music

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gitar repertuvarında yer alan 1950 öncesi 20.yy a ait (biri etüt) üç eserin seslendirilmesi ve yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güz yarıyılı süresince çalınacak eserlerden birinin deşifre edilmesi; sağ-sol el parmak düzenlerinin oluşturulması
2 Eserin armonik ve polifonik dokusunun analiz edilerek, yapısal özünün ortaya çıkarılması ve böylece teknik ve yorumsal açılardan geliştirilebilir hale getirilmesi.
3 Güz yarıyılı süresince çalınacak ikinci eserin deşifre edilmesi; sağ-sol el parmak düzenlerinin oluşturulması
4 Eserin armonik ve polifonik dokusunun analiz edilerek, yapısal özünün ortaya çıkarılması ve böylece teknik ve yorumsal açılardan geliştirilebilir hale getirilmesi.
5 Güz yarıyılı süresince çalınacak üçüncü eserin deşifre edilmesi; sağ-sol el parmak düzenlerinin oluşturulması
6 Eserin armonik ve polifonik dokusunun analiz edilerek, yapısal özünün ortaya çıkarılması ve böylece teknik ve yorumsal açılardan geliştirilebilir hale getirilmesi.
7 Eserlerin tempolarının arttırılması
8 Eserlerin, teknik açıdan, oluşturuldukları dokular yansıtılacak şekilde çalışılması ( örnek; eserde akor eşlikli melodik fragmanların bulunduğu bölümlerde eşliğin daha hafif, fragmanların daha belirgin çalınması esastır.
9 Eserlerin, yorumsal açıdan, karşıt dinamikler ( p-f ), tempo değişimi, artikülasyon vb. müzikal ifadelere göre çalışılması
10 Ara Sınav
11 Eselerin, yazıldığı forma(Sonat, Menuet –Trio, tema ve varyasyonları vb.) göre çalışılması.
12 Eserlerin, stiline göre( Allegro- Maestoso: Çabuk- haşmetli, con expressivo: ifadeli bir biçimde vb.) çalışılması/Eserlerin, ait olduğu dönemin müzik anlayışına göre çalışılması
13 Eserlerin pekiştirilmesi ve ezberlenmesi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247475 Belli bir tonal merkeze çözülme eğilimi göstermeyen, bu nedenle de müzikal anlatımın daha karmaşık olduğu eserleri yorumlama becerisi kazandırır.
2 1247474 Gitar üzerinde, alışılagelmişin dışında, farklı efektif tınıları tanıtır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4
2 5 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek