Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

piyanoda ileri düzeyde çalma becerilerine ulaşılması, an az beş döneme ait repertuarın oluşturulması ve seslendirilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Gülşen ANNAGİYEVA, Doç. Olga HASANOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Bahar GÜDEK.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Beethoven Sonate Per Pianoforte, Ricordi, BMG Publication, 2.Tchaikovsky, Selected Compositions for the Piano, Schirmer's Library of Musical Classical, New York, 3.Heler, The Art of Phrasing for Piano, Schirmer's Library of Musical Classical, New York, 4.Chopin, Pollacche per piano, Ricordi, Milano, 5.Bach, Klavierwerke, Edition Peters, New York. 6.Haydn, Sonaten, Edition Peters, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

solo piyano dağarcığının en az beş farklı döneminden seçilmiş önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan programın seslendirilmesi/yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 dönem boyunca çalışılacak eserlerin ve etütlerin belirlenmesi.
2 etütler üzerinde parmak alıştırmaları.
3 etütlerin tempolarının arttırılarak teknik gelişimin ilerletilmesi.
4 çalışılacak olan eserin deşifresinin yapılması.
5 eser üzerindeki zor bölümler ve teknik öğelerin çalışılması.
6 etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması.
7 etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması.
8 Beethoven üçüncü dönem piyano sonatlarının piyano repertuarında oluşturdukları yeniklikler açısından incelenir yorum gelenekleri tanıtılı.
9 seçilen bir Beethoven üçüncü dönem piyano sonatının yavaş tempoda çalışılması ve tekniğin geliştirilmesi.
10 Ara sınav.
11 Beethoven piyano sonatının temposunun arttırılarak döneme ve besteciye uygun nüans hareketlerinin uygulanması.
12 tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı
13 tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246805 çeşitli müzik dönemlerine ait en a beş parça icra edebileceklerdir.
2 1246806 seviyesine uygun en az iki etüd icra edebileceklerdir.
3 1246807 en az beş tondo dizi ve kadans çalabileceklerdir.
4 1246808 bir eserin anlaşılır ve güzel bir şekilde seslendirilmesini yapabileceklerdir.
5 1246809 topluluk önünde çalma alışkanlığı kazanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 4
2 1 1 5 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 4
3 1 1 5 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 4
4 1 1 5 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 4
5 1 1 5 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek