Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İleri düzeydeki tekniklere ilişkin evrensel nitelikteki eserleri çalabilme. Repertuar düzeyini yükseltebilme, müzikal yorum yapabilme, farklı dönemlerden müzik öğelerini çalgısı ile seslendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sonat COŞKUNER-Yrd. Doç. Dr. Erdem ÇAĞLAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etütler: Kreutzer 42 Studies, Dont 24 Etüdes and Caprices, Fiorillo 36 Etüdes, P.Rode: Caprice, Gavinies 24 Etüdes, C.Flesh Scala System, Sevcik 8-9-10, Eserler: Veracini Sonat in E minör, Nardini Sonata in D Majör,Viotti Concerto No:23 in G Majör, Accolay Concerto No:1 in A minör, Schubert 3 Sonatinas, Bruch g minör Concerto. Sarasate Spanish Dances. Y.Tura Keman Konçertosu, U.C.Erkin Keman Konçertosu, N. Levent Keman Konçertosu.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sekiz yarıyıllık bireysel çalgı eğitimi keman öğretimi üzerine; aşamalı olarak ileri düzeydeki teknik ve etütler, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan nitelikli örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme-öğretme ilke ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem plan ve programının hazırlanması, teknik çalışmaların belirlenmesi
2 Sautille yay tekniği ile ilgili dizi ve etüt çalışmasının yapılması
3 Sautille yay tekniği ile ilgili dizi ve etütlerin pekiştirilmesi
4 Sautille yay tekniği bulunan eserlerin yorumlanması
5 Sautille yay tekniği bulunan eserlerin pekiştirilmesi
6 Dört oktav dizi çalışmalarının yapılması
7 Dört oktav dizide çeşitli ileri düzey yay tekniklerinin kullanılması
8 Sınav programının seçilmesi ve hazırlanması
9 Sınav hazırlığının yapılması
10 Ara sınav.
11 Çeşitli dönemlerden bestecilerin eserlerinin incelenmesi, yay tekniklerinin belirlenmesi
12 Eşlikli eser çalışmasının yapılması
13 Eşlikli eser çalışmasının yapılması/Sınav hazırlığının yapılması
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206328 Sağ ve sol elin ileri tekniklerini uygulayabilir.
2 1207848 Klasik,romantik ve çağdaş dönem evrensel ve ulusal eserleri yorumlayabilir.
3 1214640 Dinlediği keman eserlerinin teknik özelliklerini değerlendirebilir.
4 1220786 Çaldığı eserlerdeki dinamik ögeleri yorumlayabilir.
5 1220951 Eşlikli performans gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 1
2 1 5 3 1
3 1 5 1 1
4 1 5 1 1
5 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek