Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doğaçlama ve doğaçlamanın bir türü olan Soundpainting ile doğaçlama olgusunu kavrayabilme. Yine bu yolla öğrencilerin çalgı ve seslerini kullanmalarında teknik rahatlık sağlayabilme. Soundpainting ile müziksel fikirlerde yaratıcılıklarını geliştirebilme. Temel düzeyde Soundpainting grubu oluşturabilmeve çalıştırabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sonat COŞKUNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

How To Use Soundpainting Workbook -1,-2

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler Soundpainting ile doğaçlama yapmaya giriş yapılır, zaman içerisinde daha yaratıcı müzikal fikirler edinirler ve bunu geliştirebilirler. Bu sayede icra öncesi ve sırasında hem teknik hem de fikir olarak daha rahat ve başarılı olurlar. Temel seviyede Soundpainting grubu çalıştırabilirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem planının hazırlanması.
2 Soundpainting cümle hatlarının belirlenmesi.
3 Soundpainting hareketlerinden; -Nasıl- sözdizimine ait hareketlerden, ses şiddeti kontrol etme, tempo kontrol etmenin öğrenilmesi.
4 Soundpainting hareketlerinden; -Kim, Ne ve Nasıl - sözdizimine ait hareketlerle uygulamalar.
5 Soundpainting hareketlerinden; -Kim, Ne ve Nasıl - sözdizimine ait hareketlerle uygulamalar.
6 Soundpainting hareketlerinden; -Kim, Ne ve Nasıl - sözdizimine ait hareketlerle uygulamalar.
7 Soundpainting hareketlerinden; -Ne Zaman- sözdizimine ait hareketlerden çalma, bitiriş, yavaşça giriş, yavaşça çıkış, fikrin sonlandırılmasının öğrenilmesi.
8 Soundpainting hareketlerinden; -Kim, Ne ve Ne Zaman - sözdizimine ait hareketlerle uygulamalar.
9 Ara sınav.
10 Soundpainting hareketlerinden; -Kim, Ne ve Ne Zaman - sözdizimine ait hareketlerle uygulamalar.
11 Soundpainting hareketlerinden; -Kim, Ne, Nasıl ve Ne Zaman - sözdizimine ait hareketlerle uygulamalar.
12 Soundpainting hareketlerinden; -Kim, Ne, Nasıl ve Ne Zaman - sözdizimine ait hareketlerle uygulamalar.
13 Yapılan uygulamalara yönelik analizler/Sınav hazırlığının yapılması.
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124209 1191951 Doğaçlama ve Soundpainting konularını teorik olarak açıklayabilir.
124210 1203747 Soundpainting temel ve orta seviyedeki hareketleri uygulayabilir.
124211 1204061 Soundpainting hareketleri ve kendi çalgısı arasında ilişki kurabilir.
124212 1190740 Soundpainting grubu kurup akıcı bir şekilde doğaçlama yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
124209 5 5 3 5 5 4 3 5
124210 5 5 3 5 5 4 3 5
124211 5 5 3 5 5 4 3 5
124212 5 5 3 5 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek