Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ondokuzuncu yüzyıl ile günümüze kadar geçen süreçte müzik edebiyatında önemli yeri olan besteci ve eserlerin dönem ve stil özellikleri üzerinde durularak dinlenmesi ve döneminin toplumsal verileriyle bağdaştırılarak tanıtılması suretiyle öğrencinin Klasik Müzik dinleme bilincinin yükseltilmesi ve bu sayede daha kolay anlaması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] J. Kerman, Dinle, Kaliforniya Üniversitesi Yayınları (1999). [2] E. İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları (1999). [3] L. Pamir, Müzikte Geniş Soluklar, Boyut Yayınları (2000). [4] S. Finkelstein, Besteci ve Ulus, Pencere Yayınları (1995). [5] Ö.Manav, M.Nemutlu, Müzikte Alımlama, Pan Yayınları (2011). [6] N. Cook, Müziğin ABC’si, Kabalcı Yyınları, (1999).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği Romantik dönem ve bestecileri ile günümüze kadar geçen süreçte müzik edebiyatında önemli yeri olan besteci ve eserlerin dönem ve stil özellikleri ile döneminin toplumsal verilerinden oluşmaktadır. Ses rengi, ritim ve perde, form, müzikal tarz, tonalite-modalite kavramları, melodi, armoni, doku gibi temel kavramlar üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Romantik Opera’ya Ait Stil Özellikleri, İlk Romantik Opera Eserleri Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
2 G. Verdi ve İtalyan Operası Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
3 R. Wagner ve Müzikli Drama, Leitmotif kullanma uslubu - Wagner ve Verdi Karşılaştırması Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
4 Geç (Post) Romantik Dönemine ait stil özellikleri ve Sanatçıları Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
5 Ulusal Akımlar- Etkilediği Besteciler ve Yapıtları Rus Beşleri M. Balakirev, C.Cui, A.Borodin, M.Moussorsgy, N.R.Korsakov Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
6 Rus Beşlerinden Sonra S. Rachmaninov, A. Skriyabin, P.I. Tchaikovsky, ve Yapıtları Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
7 Avrupa’da Ulusal Akımlar- Etkilediği Besteciler ve Yapıtları, B.Smetana, A.Dvorak, L.Janacek Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
8 İskandinav Ülkeleri (isveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya)- Etkilediği Besteciler ve Yapıtları Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma-okuma- dinleme
9 Ara sınav
10 Yeni Klasikçiliğe Doğru -Etkilediği Besteciler ve Yapıtları Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma- okuma-dinleme
11 İngiltere, İspanya ve Amerika’da Ulusal Akımlar- Etkilediği Besteciler ve Yapıtları Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma-okuma -dinleme
12 Yirminci Yüzyıl ve Modernizm Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma-okuma- dinleme
13 İzlenimcilik (İmpresyonizm) ve Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Karşılaştırması- Akımın Bestecileri ve Yapıtları/Oniki Ses Müziği ve Dizisellik, A.Schönberg Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma-okuma -dinleme
14 İzlenimcilik (İmpresyonizm) ve Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Karşılaştırması- Akımın Bestecileri ve Yapıtları/Oniki Ses Müziği ve Dizisellik, A.Schönberg Anlatılanların tekrarı ve gelecek konuya ilişkin tavsiyeleri araştırma-okuma -dinleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220606 Klasik müziği dönem özellikleriyle bağdaştırarak dinleyebilecektir.
2 1193483 Karşılaşacağı Klasik müzik türlerini ve dönemlerini tanıyabilecek ve tanımlayabilecektir.
3 1204333 Klasik müzik çerçevesindeki çalgı gruplarını tanıyabilecek ve tanımlayabilecektir.
4 1211591 Dinlediği müziği müzikal form açısından değerlendirebilecektir
5 1212293 Bu dersle aldığı bilgileri hem akademik amaçla hem de entelektüel amaçla aktarabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5
2 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5
3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5
4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5
5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek