Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ107 Temel Hukuk 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin temel hukuk bilgisi alması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Atila TEMİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gültekin,S.,Çiyiltepe,H.,Hukukun Temel Kavramları,Murathan Yayıncılık,Trabzon,2010. Kaya,İ.,Borçlar Hukuku,Detay Yayıncılık,Ankara,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları,hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişlerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları ,sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplum Düzeni TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
2 Toplum Düzeni TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
3 Hak türlerini sınıflandırmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
4 Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
5 Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
6 Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
7 Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
8 Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
9 Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
10 Ara Sınav
11 Eşya kavramı ve türlerini tanımak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
12 Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
13 İcra iflas işlemlerini takip etmek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
14 İcra iflas işlemlerini takip etmek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173103 Borç alacak işlemlerini yürütür.
2 1179618 Eşya ve icra iflas hukuku işlemlerini yürütür.
3 1186798 Hukukun temel kavramları hukukun sistemi hak tanımı ve türlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65732 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 65733 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 65734 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 65735 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 65736 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 65737 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 65738 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 65739 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 65740 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 65741 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 65742 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 65743 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 65744 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek