Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM101 Temel Tasar 927001 1 1 10

Dersin Amacı

Bu ders tasarım eğitimine (daha önce bir alt yapı olmadan) yeni başlayan öğrenciler için geliştirilmiştir, seçtikleri tasarım alanındaki çalışmalarına zemin hazırlar. Biçim ve düzen verme beceri ve yeteneklerini geliştirerek, tasarım ilkeleri ve elemanları, görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı konularında bir farkındalık ve kavrayış sağlamayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA, Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kaptan Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ, Öğr Gör. Cem Ayık , Ögr. Gör. Ayda Rastiemadabadi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anderson, J., Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Serisi:03, Literatür, 2011. Ching, F.D.K., Mimarlık, Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul, 2002. Corbusier, L., Bir Mimarlığa Doğru, YKY, İstanbul, 2003. Crowe, N., Lessau, P., Visual Notes for Architects and Designers, Wiley, 2011. İzgi, U., Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-İlişkiler, YEM, 1999 Jormakka, K., Adım Adım Tasarım Yöntemleri, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul, 2012. Frederick, M., Mimarlık Okulunda Öğrendiğim 101 Şey,YEM, İstanbul, 2009. Lessau, P., Graphic Thinking for Architects and Designers, John Wiley and Sons, 2000. Thiis-Evensen, T., Archetypes in Architecture, Oxford University Press, USA, 1990. Unwin, S., 20 Buildings Every Architect Should Understand,Routledge, 2010. Vitruvius, Mimarlık Üzerine on Kitap, Şevki Vanlı Yayınları, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, tasarım elemanlarına, gözleme, analize ve tüm tasarım alanlarıyla ilgili sunum tekniklerine, disiplinler arası bağlantıları gösterme fırsatlarına ve bu alanlar arası işbirliğini güçlendirmeye odaklanmaktadır. Kapsadığı konular arazında; tasarım sürecinde soyut ve basit fikirlerden nispeten daha karmaşık ve somut mimari biçimlere dönüşme sürecindeki dönüşüm ve değişimlere odaklanarak; şekil-zemin, mekan, form ve goemetri, mimarlıkta mekan, tasarım elemanları (çizgi, yön, boyut, doku, biçim, renk, değer) ile uygulamalar, tasarım ilkeleri (armoni, kontrast, hiyerarşi, birlik, egemenlik, denge) ile çalışmalar, iki ve üç boyutlu düzenlemeleri kavrama gibi başlıklardan bahsetmek mümkündür.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 11 40 1
41 Proje Sunma 100 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 10 140
6 Uygulama/Pratik 11 4 44
29 Bireysel Çalışma 9 1 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 9 6 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel tasarımla ilgili kavramların açıklanması, tasarım-tasarlama.
2 Tasarım elemanlarından nokta-çizgi-yön konularının işlenmesi. temel tasar uygulama.pptx
3 Tasarım elemanlarından ölçü-biçim-oran-aralık konularının işlenmesi
4 Tasarım elemanlarından doku konusunun işlenmesi. Doku tasarımı
5 Mekân-form-geometri konularının işlenmesi. Üç boyutlu form yaratma uygulaması.
6 Görsel algı, kompozisyonda belirlilik oluşturma yolları.
7 Derinlik anlatımları; örtme, saydamlık, çizgisellik.
8 Tasarım ilkeleri; Tekrar, armoni, Kontrast konularının işlenmesi
9 VİZE SINAVI
10 3 Boyutlu hacim çalışması başlangıç Tasarım ilkeleri (Sunum) a)Katlama (Folding) b)Birim veTekrar (Modular)
11 3 Boyutlu hacim çalışması başlangıç Tasarım ilkeleri (Sunum) a)Katlama (Folding) b)Birim veTekrar (Modular)
12 a+b çalışması-yerle ilişki Katlama ve tekrar örnekleri (Sunum)
13 a+b çalışması Katlama ve tekrar çizim ve maket çalışmaları Strüktür (Sunum)
14 a+b çalışması Katlama ve tekrar çizim ve maket çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200013 Öğrenci, temel sanat-tasarım öğe ve ilkelerine ait bilgileri pekiştirir.
2 1200863 Öğrenci, iki ve üç boyutlu anlatımda kullanılan malzemeleri tanıma ve kullanımına yatkınlık, konsantrasyon ve titizlik geliştirir.
3 1201084 Öğrenci, derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir.
4 1201183 Öğrenci, temel sanat/tasarım öğe ve ilkelerini kullanarak iki ve üç boyutlu kompozisyonlar gerçekleştirir.
5 1202708 Öğrenci, soyut-somut kavramları kompozisyon kuralları çerçevesinde irdeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2
2
3 3
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek