Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM102 Mimari Tasarım I 927001 1 2 10

Dersin Amacı

Öğrencilere ilk projeleri olarak verilmek istenen, mimari bir kompozisyonda olması beklenen en temel ilkelerin anlaşılıp kavranarak uygulanabilir olmasıdır. Yapısal ,strüktürel, işlevsel ve estetik gereksinimler yanında özellikle çevre verileri (doğal ve insan yapısı) analiz etme, yeniden yorumlama ve kullanabilme becerilerinin gelişmesi beklenmekte ve sonuçta da mekansal düzenlemler, bütün bir kompozisyon olarak tasarımlarını sunabilmeleri istenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ DR. hakan SAĞLAM

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

. Vitruvius “Mimarlık Üzerine 10 Kitap” bl. Mimarın Eğitimi .Wassily Kandinsky.”Sanatta ruhsallık üzerine”. Bl. Formun ve Rengin Dili. .Arthur Dante . “Brillo Kutusu.” Bl. Anlatı ve Üslup .Günter Fischer “Mimarlık ve Dil” Anlambilim ya da Mimarlıkta Anlam Nasıl Yaratılır? .Mario Perniola “ Sanat ve Gölgesi” Günümüz Sanatının Budalalığı ve Görkemi .Leon Battista Alberti “Resim Üzerine ve Heykel Üzerine” Kitap Üç. . Pier Vittorio Aurelli “Az Yeterlidir”

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

İlk yarı yılda soyut ve somut kavramlarla çalıştırılan öğrencilerin mimari mekansal tasarımlarında kullanıcı, çevre ve yapı malzemesinin farkına varması istenmektedir. Bir süreç olarak tasarımsal bilgi ve becerilerinin gelişmesi çok önemli olmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için alacağı mekansal tasarım kararları, tasarıma ait bilgi, kullanıcı girdisi ve yapma bilgisi vd. ögeleri dengeleyebilmesi en çok tartışılan konu başlıkları olmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 10 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
16 Alan Gezisi 1 7 7
17 Alan Çalışması 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 130 130
54 Ev Ödevi 1 115 115

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği.sohbet Serbest el eskiz çalışması Proje I. eskizve plan 1/50 – 1/20 proje kritikleri juri- tartışma I. eskiz sınavı Proje II. Okul bahçesi için Canopi Proje Kritiği Juri- tartışma Sergi ve Satış standları Proje Kritiği proje Kritiği Juri- tartışma II.Eskiz sınavı Final proje ,tartışma, yer görme Proje anlatımı ve arsa üzerine çalışma Vaziyet Planı, concept proje Ara Juri - tartışma Proje Kritiği Proje Kritiği Proje Kritiği III.Eskiz sınavı 1/100- 1/ 50 Tasarım Eskizleri 1/1000 – 1/500 vaziyet planları çalışması + analizi analiz, concept ve tasarım grup kritikleri 1/50,1/20 tasarım kritikleri Proje teslim ve jürilerin başlaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291294 - Kompozisyon ve yapma bilgisi, strüktürün kullanımı - Kullanıcı, çevre analizi ve bunların mekansal verilere dönüşebilmesi - Malzeme ve malzemenin olanaklarını keşfetme - İki ve üç boyutlu sunuş tekniklerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır