Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM102 Mimari Tasarım I 927001 1 2 10

Dersin Amacı

Öğrencilere ilk projeleri olarak verilmek istenen, mimari bir kompozisyonda olması beklenen en temel ilkelerin anlaşılıp kavranarak uygulanabilir olmasıdır. Yapısal ,strüktürel, işlevsel ve estetik gereksinimler yanında özellikle çevre verileri (doğal ve insan yapısı) analiz etme, yeniden yorumlama ve kullanabilme becerilerinin gelişmesi beklenmekte ve sonuçta da mekansal düzenlemler, bütün bir kompozisyon olarak tasarımlarını sunabilmeleri istenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ DR. hakan SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

. Vitruvius “Mimarlık Üzerine 10 Kitap” bl. Mimarın Eğitimi .Wassily Kandinsky.”Sanatta ruhsallık üzerine”. Bl. Formun ve Rengin Dili. .Arthur Dante . “Brillo Kutusu.” Bl. Anlatı ve Üslup .Günter Fischer “Mimarlık ve Dil” Anlambilim ya da Mimarlıkta Anlam Nasıl Yaratılır? .Mario Perniola “ Sanat ve Gölgesi” Günümüz Sanatının Budalalığı ve Görkemi .Leon Battista Alberti “Resim Üzerine ve Heykel Üzerine” Kitap Üç. . Pier Vittorio Aurelli “Az Yeterlidir”

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İlk yarı yılda soyut ve somut kavramlarla çalıştırılan öğrencilerin mimari mekansal tasarımlarında kullanıcı, çevre ve yapı malzemesinin farkına varması istenmektedir. Bir süreç olarak tasarımsal bilgi ve becerilerinin gelişmesi çok önemli olmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için alacağı mekansal tasarım kararları, tasarıma ait bilgi, kullanıcı girdisi ve yapma bilgisi vd. ögeleri dengeleyebilmesi en çok tartışılan konu başlıkları olmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 10 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
16 Alan Gezisi 1 7 7
17 Alan Çalışması 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 130 130
54 Ev Ödevi 1 115 115

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre. Kentsel ve mimari ölçekte okuma.
2 Analiz. kentsel ve mimari ölçekte etkin faktörler.
3 Yapı ve çevresi. yapı yakın çevresi ile ilişkileri
4 Topografya. Arazi ve eğim çalışmaları.
5 Komşuluk birimi. yapı yakın çevre ilişkisi
6 Dış mekan. Mekan kavramına giriş.
7 Dış mekan elemanları Açık, yarı açık mekanlar.
8 Yapı mekanları.İç mekana giriş
9 Aktif, pasif mekanlar.Islak hacimler
10 İç, dış mekan ilişkisi
11 Proje bütünlüğü, sunum ilişkisi
12 Proje sunum ve anlatım teknikleri
13 Proje raporu hazırlanması.
14 Final sunuş ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549396 strüktür kullanımı
2 1549397 kullanıcı, çevre analizi ve bunların mekansal verilere dönüşebilmesi
3 1549398 malzeme ve olanaklarının keşfedilmesi
4 1549399 iki ve üç boyutlu sunuş tekniklerinin geliştirilmesi
5 1510108 -Kompozisyon ve yapma bilgisi,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek