Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Ana hedefi, temel teknikleri tanıtmak ve tasarım fikirlerini ifade edebilen araç ve yöntemlerle çalışabilmek üzere becerileri geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan SAĞLAM, Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA, Dr. Öğretim Üyesi Serpil KAPTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahinler, O., Kızıl, F., (2006). Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul: YEM Yayınları Farrelly, L. (2011). Mimarlığın Temelleri, İstanbul: Literatür Yayınları Pancarcı, A., Öcal, E.M., Yapı Teknik Resmi Cilt:1, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006. Pancarcı, A., Öcal, E.M., Yapı Teknik Resmi Cilt:II, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006. Francis D.K.Ching, İç Mekan Tasarimi / Resimli, YEM Yayınevi, 2008 Francis D.K.Ching, Mimarlik Biçim, Mekân Ve Düzen, YEM Yayınevi, 2007. Francis D.K.Ching, Mimarlik Ve Sanatta Yaratici Bir Süreç: Çizim, YEM Yayınevi, 2006. Soman, S., Basic technical drawing : instructors resource guide, New York : Glencoe, 1999. İnceoğlu, N., Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları, 1995 Şevket, B., Teknik resim problemleri, M.Savcı. İstanbul : Birsen, 1980. Özcan, Ş., Uygulamalı Tasarı Geometri 1, Gül Yayınevi, Ankara, 1986. Özcan, Ş., Uygulamalı Tasarı Geometri 2, Gül Yayınevi, Ankara, 1986. Hasol, Doğan. (1993). Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlüğü: Türkçe-İngilizce-Fransızca. Yapı Endüstri Merkezi. Lasean, Paul. (1989). Graphic Thinking for Architects and Designers. New York: Van Nostrand Reinhold. Manual of Graphic Techniques: Medium and Methods, V: 1, 2, 3. (1980). New York: Butterworth Architecture. McGarry, Richard. (1991). Scale Elements for Design Elevations. New York: Van Nostrand Reinhold.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çoğunlukla, ortografik ve paralel izdüşüm tekniklerine -iki ve üç boyutlu izdüşüm yöntemleri, ölçek, çizim normları, serbest el eskizler, sanatsal ifade gibi- aşinalık sağlanarak geleneksel yöntemlere odaklanılmaktadır ve alternatif yaklaşımlar araştırmaya da teşvik verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 15 20 1
54 Ev Ödevi 14 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 6 90
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders hakkında genel bilgiler, mimari çizim malzeme ve aletlerinin tanıtımı, serbest el ile obje çizimi. Örnekler ile mimari malzeme ve araçların kullanımın gösterilmesi.
2 Teknik yazı yazma ve çizme tekniklerinin gösterilmesi, karalama tekniklerinin gösterilmesi
3 Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramlar.
4 Temel geometrik çizimler, yöntemleri.
5 Epürün tanımı, nokta, çizgi, yüzeylerin izdüşüm çizimleri. Epürde izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması.
6 İzdişüsümsel çizimler (plan-kesit-görünüş)
7 İzdişüsümsel çizimler (plan-kesit-görünüş)
8 Üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, mimari plan-kesit görünüş kavramı.
9 ARA SINAV
10 3 boyutlu çizim
11 Mimari çizim esasları . Ölçek ve ölçülendirme, cisimlerin ölçülendirilmesi
12 Örnek proje çizimi
13 Örnek proje çizimi
14 Yapılarda düsey sirkülasyon elemanları . Merdiven hakkında bilgiler.
15 Yapılarda düşey sirkülasyon elemanları: Merdiven' çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218458 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 1277929 Gerçek ya da sanal durumları resmetmek üzere çizim tekniklerini öğrenmek.
3 1277930 Obje ve mekânların iki ve üç boyutlu düzlemlerde nasıl göründüğünü doğru bir şekilde iletmek
4 1277931 Tasarım fikirlerini çizim yoluyla ifade etme yeteneğini geliştirmek.
5 1277932 Temel bir çizim dili ve bireysel çalışma üzerine konuşabilme yeteneğini geliştirmek.
6 1277933 Eleştirel düşünme becerisini özümsemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 5
3 4
4 4
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek