Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM105 Mimarlık Kavramları 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, tasarım sürecinin aşamalarını ve mimarinin evrimini şekillendiren öğeleri (teknik, estetik, ekonomik, sosyal, vb.) dikkate alarak, öğrencinin çeşitli bağlamlarda mimarlık kavramlarını anlamasına destek olmaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, mimari tasarımı etkileyen öğeler (çevresel ve kültürel değerler), tasarım ve mimari tasarım sürecinin gelişimi, mimari tasarım yöntem, teknik ve akımları yer alır. Özellikle vurgu yapılan konular: bina tiplerinin genel özelliklerini, insan-çevre etkileşimi, topografya, çevre, kent, yer bağlamlarıyla ilişkiler, işlev ve kullanım, ergonomi, ölçek, bina bileşenleri ve yapım teknikleri ve yaygın taşıyıcı sistemlerdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, programın tanıtılması
2 Mimar ve mimarlık üzerine, ilgi alanları, tarihsel süreçte mimarlığın gelişimi
3 Mekan ve Kentsel Mekan: Kavramsal Açılımlar
4 Strüktürün tanımı, strüktür ve malzeme; teknik; yapı eyleminin tanımı
5 Geleneksel yapı malzemelerinin ve strüktürlerinin tanımı
6 Mimarlık ve çevre - Doğal ve yapay çevre
7 Mimarlıkta biçim (form) kavramı, biçim elemanları, biçim oluşturma biçimleri
8 İşlev (fonksiyon) kavramı, işlev organizasyonu, konutta işlev dağılımı, işlev şeması oluşturma, konutun bölümleri
9 Ara Değerlendirme
10 Eylem, eylem alanı kavramları, bina sistemi açılım düzeyleri, farklı işlevsel yapılar ve açılım düzeyleri
11 İnsan- ölçü- biçim ilişkileri, antropometri, insanın dinamik ve statik ölçüleri, mekan - ergonomi ilişkisi
12 Mimaride Estetik
13 Kent ve mimarlık; Toplumsal yapı ve mimarlık
14 Ödev Sunuş ve Değerlendirmeleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206169 Mimar, mimarlık ve ilgi alanlarını anlama
2 1208612 Mekan ve kentsel mekan kavramlarını anlama
3 1185707 Strüktür, malzeme ve geleneksel yapım sistemlerini anlama
4 1204493 Çevre, yapay çevre ve doğal çevre kavramlarını anlama
5 1205870 Mimarlıkta biçim (form) kavramını ve oluşturma biçimlerini anlama
6 1296324 İşlev (fonksiyon), işlev dağılımı ve işlev şemasını anlama
7 1296325 Eylem ve eylem alanı kavramlarını anlama
8 1296326 İnsan- ölçü- biçim ilişkilerini, antropometriyi ve mekan - ergonomi ilişkisini anlama
9 1296327 Estetik, mimari ve estetik ilişkisini anlama
10 1296328 Kent ve mimarlık ilişkisini anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır