Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO602 Öğretim Tasarımı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğretim tasarımı alanındaki güncel gelişmelere dayalı olarak etkili öğretim tasarımları oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Teknoloji tabanlı öğretim tasarımları ele alınacaktır, modern anlayışa dayalı tasarımlar post modern ve fenomonolojik anlayışa dayalı tasarımlar , yapılan tasarımların temel uygulama ilkeleri ve bunların eğitimde kullanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
22 Proje Hazırlama 7 3 21
23 Proje Sunma 1 30 30
27 Makale Yazma 1 4 4
28 Makale Kritik Etme 6 5 30
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim tasarımı kuramları
2 Temel kavramlar (öğretim tasarımı, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojileri, iletişim teknolojileri vs.);
3 Teknoloji tabanlı öğretim tasarımları
4 modern anlayışa dayalı tasarımlar (davranışçı, bilişsel ve kuralcı/prescriptive);
5 postmodern ve fenomonolojik anlayışa dayalı tasarımlar
6 oluşturmacı modele dayalı tasarımlar;
7 senaryo temelli tasarımlar, keşfederek öğrenme tasarımları,
8 probleme dayalı tasarımlar, bilişsel çıraklık
9 Öğretim tasarımı modelleri
10 Ara değerlendirme
11 internet ortamına dayalı tasarımlar ve yaygın uygulamalar, e-mail, ftp, Gopher, sohbet odaları, WebQuest vs.);
12 yapılan tasarımların temel uygulama ilkeleri, tasarım temel uygulama ilkelerinin eğitimde kullanılması
13 Öğretim tasarımı modellerinin bileşenlerinin analizi
14 Çeşitli taksonomilere göre öğretim tasarımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220114 Öğretim tasarımı modellerini ve kuramlarını bilmek
2 1220467 Öğretim tasarımı modellerinin bileşenleri hakkında analiz yapar
3 1186135 Çeşitli taksonomilere göre öğretim tasarımı planlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.