Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Program geliştirmede kullanılan kavramları bilme ve Program geliştirmenin öğeleri arasındaki ilişkileri inceleyebilme. Tarihsel gelişimlerine göre Türkiye'de ki ve farklı ülkelerdeki eğitim programlarını ülkelerin özelliklerine göre karşılaştırmalar yaparak inceleyebilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar, program geliştirme öğeleri arasındaki ilişkiler, tarihsel gelişim sürecinde Türkiye ve Dünya'daki program geliştirme çalışmaları, Dünya üzerinde eğitim ve eğitim programları alanında başarı yakalamış ülkelerin tespit edilmesi ve karşılaştırmalı program analizleri.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 7 3 21
11 Soru-Yanıt 7 3 21
19 Beyin Fırtınası 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 6 5 30
34 Okuma 1 15 15
48 Sözlü Sınav 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve dönem planının tanıtılması İlgili kaynaklardan araştırma.
2 Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar İlgili kaynaklardan araştırma.
3 Program geliştirme öğeleri arasındaki ilişkiler İlgili kaynaklardan araştırma.
4 Tarihsel gelişim sürecinde Türkiye ve Dünya'daki program geliştirme çalışmaları. İlgili kaynaklardan araştırma.
5 Dünya üzerinde eğitim ve eğitim programları alanında başarı yakalamış (Uluslararası sınavlar-PISA-TİMSS)ülkelerin tespit edilmesi. İlgili kaynaklardan araştırma.
6 Karşılaştırmalı program analizleri I. (Örn. Finlandiya-Türkiye) İlgili kaynaklardan araştırma.
7 Karşılaştırmalı program analizleri II.(Japonya- Türkiye) İlgili kaynaklardan araştırma.
8 Ara Sınav
9 Karşılaştırmalı program analizleri III.(Almanya-Türkiye) İlgili kaynaklardan araştırma.
10 Karşılaştırmalı program analizleri IV.(Kanada-Türkiye) İlgili kaynaklardan araştırma.
11 Karşılaştırmalı program analizleri V.(Avustralya-Türkiye) İlgili kaynaklardan araştırma.
12 Karşılaştırmalı program analizleri VI.(İngiltere-Türkiye) İlgili kaynaklardan araştırma.
13 Karşılaştırmalı program analizleri VII.(Güney Kore-Türkiye) İlgili kaynaklardan araştırma.
14 Ülkeler bazında genel değerlendirme ve Türkiye için çıkarımlar. İlgili kaynaklardan araştırma.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214090 Program geliştirme ile ilgili temel kavramları bilme.
2 1214091 Program geliştirmenin öğeleri arasındaki ilişkileri kavrayabilme.
3 1214176 Tarihsel gelişim sürecinde program geliştirme çalışmalarını inceleyebilme.
4 1214191 Farklı ülkelerin programlarını karşılaştırmalı analizler yaparak inceleyebilme.
5 1214211 Farklı ülkelerin program analizlerinden ülkemiz adına çeşitli çıkarımlar yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.