Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı eğitim alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya karar veren araştırmacılara nasıl çalışma yapması gerektiğini ve bilgisayar destekli veri analizini nasıl yapacaklarını uygulamalı olarak bilgi vermektir. Dersin içeriğinde mevcut olan kavramların (durum incelemesi, görüşme, gözlem, etnografi, odak grup vs.) nitel araştırma kapsamında kullanılabilecek yazılım paketlerinden olan NVivo ve Transana ile verilerin (gerek ses, gerek video, gerek resim ve gerekse metinlerin) nasıl derleneceği, kaynak bilgilerinin nasıl yazılacağını, kodlamanın nasıl yapılacağını ve araştırmanın amacına bağlı olarak verilerin nasıl sınıflandırılacağı uygulamalı olarak anlatılacaktır. Ayrıca nitel veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, veri analiz yöntemlerinin incelenmesi ve uygulama yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Bazeley, P., & Richards, L. (2000) The NVivo qualitative project book. London: Sage, 199 sayfa [2] di Gregorio, S. (2000) Using NVivo software for literature reviews. Paper presented at the Strategies in Qualitative Research: Issues and results from analysis using QSR NVivo and NUD*IST, The Institute of Education, University of London. [3] Richards L. (1999) Using NVivo in Qualitative Research, London: Sage, 231 sayfa [4] Kuş Saillard E. (2009) Nvivo 8 ile nitel araştırma projeleri, Ankara, Anı yayıncılık, 144 sayfa [5] Baş T., Akturan U. (2008) Nitel Araştırma Yöntemleri, Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Ankara, Seçkin yayıncılık, 184 sayfa [6] Kuş Saillard E. (2006) Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Örnek Program NVivo2 ile Gösterimler, Ankara: Anı Yayıncılık [7] Kuş, Saillard E. (2006). Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Süreci ve Bilgisayar Programlarının Katkıları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 51-76. [8] Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006) Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste nitel araştırmalarda araştırmacılar tarafından elde edilen verilerin organize edilmesinde yardımcı olan yazılım paketlerinin nasıl kullanılabileceği ile ilgili uygulamalı bilgi verilecektir. Dijital teknolojilerin gelişimi ile sosyal bilimlerdeki veri toplama ve veri analiz tekniklerindeki gelişmeler bu alanda varlığını sürdüren yazılımların kullanımlarını zamanla kaçınılmaz hale getirmektedir. NVivo ve Transana gibi yazılımlar nitel araştırma becerilerini gün geçtikçe değiştirmektedir. Eğitim alanındaki araştırmacılara bu alanda kullanabilecekleri yazılımlardan olan Nvivo ve transana yazılımları hakkında bilgi verilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 7 3 21
12 Takım/Grup Çalışması 7 3 21
19 Beyin Fırtınası 1 30 30
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 4 4
34 Okuma 6 5 30
36 Rapor 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi
2 Eğitimi çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemleri hakkındaki temel kavramların tanımlanması
3 Eğitimi çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemleri hakkındaki temel kavramların tanımlanması
4 Eğitim çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemlerinin örneklem seçimlerinin ve nitel çalışmaların güvenirliklerinin irdelenmesi
5 Alanyazın taraması sonucunda elde edilen makalelerin nitel araştırmalarda kullanılışının irdelenmesi
6 Eğitim çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemlerinde kodlamanın yapılışının irdelenmesi
7 Eğitimde yapılan mülakatların analiz yöntemlerinin irdelenmesi
8 Eğitimde açık uçlu sorularının ve odak grup görüşmelerinin analiz yöntemlerinin irdelenmesi
9 Eğitimde yapılan gözlemin irdelenmesi
10 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Nvivo programına girişi Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Nvivo programına girişi
11 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Nvivo programına girişi
12 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Nvivo programına girişi
13 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Transana programına girişi
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419762 Eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili nitel araştırmada kullanılan kavramlarını bilir
2 1420536 Eğitimde yapılan nitel araştırma çalışmaları bilgisayar destekli nitel veri analizinin gerekliğini kavrar.
3 1421568 Nvivo yazılımı yardımıyla nitel çalışmalarında elde edilmiş verileri uygular
4 1422069 Transana yazılımı yardımıyla nitel çalışmalarında elde edilmiş verileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.