Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

-Öğrencilere test geliştirmede madde analizini tanıtmak. - Öğrencilere farklı alanlarda kullanılan bazı testleri tanıtmak (zeka, kişilik, projektif) ve test geliştirme aşamalarındaki çeşitli ölçme prensipleri ve sorunları hakkında bilgilendirmek. -Öğrencilere test geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilere psikolojinin farklı alanlarında geliştirilen testlerle ilgili bilgi vermek ve bir test geliştirme sürecini yaşatarak onlara deneyim kazandırmak üzere düzenlenmiştir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 4 4
34 Okuma 6 5 30
36 Rapor 1 15 15
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin tanıtılması, dönem içerisinde yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verilmesi.
2 Ölçme ve değerlendirmenin önemi, test uygulamalarında standardizasyon ve dikkat edilmesi gerekenler. Ölçme ve değerlendirme tarihçesi
3 Ölçme ve değerlendirmede kullanılan başlıca test ve ölçeklerin kısa tanıtımı.
4 Ölçme ve değerlendirmede kullanılan başlıca test ve ölçeklerin tanıtımı.
5 Ölçme ve değerlendirmede kullanılan başlıca test ve ölçeklerin tanıtımı.
6 Ölçme ve değerlendirmede kullanılan başlıca test ve ölçeklerin tanıtımı.
7 Ölçme ve değerlendirmede kullanılan başlıca test ve ölçeklerin tanıtımı.
8 Ölçme ve değerlendirmede kullanılan başlıca test ve ölçeklerin tanıtımı.
9 Arasınav
10 Öğrenciler yazılmış maddeler üzerinden tartışarak, ölçeğin son halini oluşturacak.
11 SPSS veri girişi taslağının oluşturulması; ilk verilerin girilmesi.
12 Güvenilirlik ve geçerlilik uygulamalarında yapılması gerekenler: iç-tutarlılık, test-tekrar test güvenilirliği, görüşmeciler arası güvenilirlik; geçerliliğin görünüşleri. Madde Analizi’ne giriş. Öğrenciler ölçeğin tüm maddelerine ilişkin madde analizi yapacak.
13 Faktör Analizi’ne giriş. Tüm öğrenciler tüm data üzerinden faktör analizi yapacak.
14 Faktör analizi ile ilgili örnek bir makalenin incelenmesi. Geçerlilik, güvenilirlik ve faktör analizlerini içeren örnek bir rapor sunumu.
15 Dönemin gözden geçirilmesi. Geliştirilmiş olan tutum ölçeğinin, ilgili örneklem üzerindeki psikometrik özelliklerini içeren raporların teslimi
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214698 Psikolojinin farklı alanlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini öğrenerek, test ve ölçekleri psikometrik özelliklerine göre değerlendirebilecektir.
2 1214710 Testlerin ve uygulamaların sahip olması gereken özellikleri öğreneceklerdir.
3 1214713 Madde analizi yardımıyla basit test adaptasyonları yapabilecektir.
4 1214721 Psikolojik ölçüm aracı geliştirmenin aşamalarını öğrenecek ve bu sürecini planlayıp araştırma amaçlı basit bir ölçek geliştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.