Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Program geliştirmenin felsefi altyapısını öğrenmek ve programı buna yönelik olarak değerlendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zekeriyya ULUDAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özden, Y.(2002). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem yay. Ankara. Sönmez, V. (1994) Eğitim Felsefesi. Pegem yayıncılık. 3. baskı, Ankara. Ergun, M.,(1996). Eğitim Felsefesi. Ankara, Ocak yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program geliştirmenin Epistemolojik, ontolojik, aksiyolojik ve mantıki temelleri. Güncel ve eğitimi etkileyen felsefi akımlar, eğitim felsefeleri, mevcut programların felsefi temellerinin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
36 Rapor 6 5 30
47 Laboratuvar Sınavı 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe tanımları
2 Eğitim felsefesi
3 İdealizm
4 Realizm
5 Pragmatizm
6 Varoluşçuluk
7 Daimicilik
8 İlericilik
9 Esasicilik
10 Yeniden inşacılık
11 Hedefler ve felsefe ilişkisi
12 İçerik ve felsefe ilişkisi
13 Ölçme ve değerlendirme ile felsefe ilişkisi
14 Genel olarak felsefenin eğitime katkıları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195829 Felsefe ve eğitim felsefesi kavramları hakkında bilgi sahibi olma
2 1196801 Felsefe akımları ve eğitim akımlarını tartışabilme
3 1198458 Program unsurlarından hedefler ve felsefe ilişkisini tartışabilme
4 1198618 Program unsurlarından içerik ve felsefe ilişkisini tartışabilme
5 1198737 Genel olarak felsefenin eğitime katkılarını tartışabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.