Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının öğretim programlarında yapılan değişiklikleri ve geliştirmeleri fark ederek bu yaklaşımların getirisi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak; Yeni yapılandırmalarda temel alınan yeni yaklaşımların felsefesini kavrayarak bu yaklaşımlara dayalı öğretim metotlarını bilmek ve uygulamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim programının temel kavramları, prensipleri ve dayanakları; İlköğretim Programlarının yeniden yapılandırılması ve çağdaş yaklaşımların kullanılma amaçları ve önemi; Yapılandırmadaki yeni yaklaşımların kuramsal temelleri ve bu yaklaşımlara dayalı geliştirilen yeni öğretim metot ve tekniklerin uygulama durumları.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 6 5 30
34 Okuma 1 15 15
48 Sözlü Sınav 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı
2 Öğretim programının temel kavramları, prensipleri ve dayanakları.
3 Program tasarımı yaklaşımları, Öğretim programının öğeleri (hedef, içerik vs.)
4 İlköğretim programlarına giriş: Yeniden yapılandırılan programların özü ve amacı
5 Yapılandırmacı yaklaşım, Çoklu zeka kuramı
6 Problem tabanlı öğrenme, Proje tabanlı öğrenme
7 İşbirlikçi öğrenme, Bilgisayar destekli öğrenme
8 Kavram öğretimi, kavram haritaları ve kavramsal değişim
9 ARA SINAV
10 DERS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
11 DERS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
12 DERS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
13 DERS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
14 DERS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215131 Öğretmen adayları öğretim programlarındaki yeni yapılandırmaları fark eder.
2 1215144 Öğretmen adayları yeni yaklaşımların amaçlarını ve önemini açıklayabilir.
3 1215186 Öğretmen adayları yeni yaklaşımların felsefesini açıklayabilir.
4 1215193 Öğretmen adayları yeni yaklaşımlara dayalı öğretim metotlarını uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.