Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eğitim öğretim etkinliklerinde kullanılan interaktif – etkileşimsel yöntemler hakkında bilgi ve beceri kazandırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim öğretim etkinliklerinde kullanılan interaktif – etkileşimsel yöntemler

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 7 3 21
11 Soru-Yanıt 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 6 5 30
50 Deney Sonrası Quiz 1 15 15
51 Sözlü Sınav 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim yöntem yaklaşım ve teknik kavramları arasındaki ilişki
2 Klasik ve modern yöntemler, Modern yöntem olarak grup çalışmaları
3 Grubun yapı ve işleyişi, Etkileşimsel grup çalışmalarının yararları ve önemi
4 Panel – Açık oturum grupları grubun yapılanması hazırlık, uygulama ve değerlendirme ilkeleri, Örnekler
5 Zıt Panel – Sorgulama tekniği grubun yapılanması hazırlık, uygulama ve değerlendirme ilkeleri, Örnekler
6 Bilgi Şöleni – Sempozyum tekniği, grubun yapılanması hazırlık, uygulama ve değerlendirme ilkeleri, Örnekler
7 Forum Tekniği, grubun yapılanması hazırlık, uygulama ve değerlendirme ilkeleri, Örnekler
8 Münazara Tekniği, grubun yapılanması hazırlık, uygulama ve değerlendirme ilkeleri, Örnekler
9 Parlamenter Münazara Tekniği grubun yapılanması hazırlık, uygulama ve değerlendirme ilkeleri
10 Problem, problem çözüm yolları analitik düşünme ve yaratıcı düşünme süreçleri
11 Beyin Fırtınası Tekniği, Grubun yapılanması hazırlık ısınma çalışmaları
12 Beyin Fırtınası Tekniği, sorun tanımlama ve sorun çözümü için fikir üretme ve değerlendirme çalışmaları.
13 Eğitim uygulamalarında öğretmenlerin grup ve grupla çalışma yöntemlerinden yararlanmaları, sorunlar, öneriler
14 Derse ilişkin öz değerlendirme etkinlikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441168 İletişim, yöntem yaklaşım ve teknik kavramlarını bilme
2 1441250 Eğitim etkinliklerinde etkileşimsel yöntemlerle grup çalışmalarının ilişkisini kavrama
3 1441280 Münazara tekniğini tanıma uygulama sürecini bilme
4 1441309 Parlamenter münazara tekniğini tanıma uygulama sürecini bilme
5 1441310 Panel – Açık oturum tekniğini tanıma uygulama sürecini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.