Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Türk eğitim sisteminde planlama, kurumsallaşma, yönetme süreci, ve kalkınmanın evrelerini tanıyabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Program ve geliştirme Veysel Sönmez Öğretim Tasarımı ve Eğitim Hıfzı Doğan

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Eğitim Sistemi, TTKB ve program geliştirme sürecinin kurumsal işleyişi, Kalkınma planları, Makro ve mikro düzeyde planlama. Başlıca eğitim sorunlarımızın saptanması, okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, öğretmen yetiştiren kurumlar ve lisansüstü eğitimin tarihsel gelişimi, önemi, statüsü ve verim düzeyleri, topluma ekonomik, sosyal, politik katkıları ve sorunları ile çözüm önerileri, bunlardan bazılarının derinlemesine irdelenmesi. Eğitim-öğretim yılının planlanması, ve gerekliliği, Okullarda yaz tatili döneminde yapılacak çalışmalar, Fiziki mekânların düzenlenmesi, Sınıf ve şubelerin belirlenmesi, Okulun öğretim kapasitesi, Öğretim yükü ve öğretmenlerin belirlenmesi, Ders dağılım programının yapılması, Çeşitli eğitsel toplantıların planlanması, Rehberlik hizmetlerinin planlanması, Brifing dosyasının tutulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
22 Proje Hazırlama 7 3 21
23 Proje Sunma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 6 5 30
36 Rapor 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Eğitim Sistemi
2 Program geliştirme süreci
3 Kalkınma planları
4 Eğitim şuraları
5 Eğitim sorunlarının çözumlenmesi
6 Okul yönetimi
7 Sınıf yönetimi
8 Ara sınav
9 Öğretmen eğitimi
10 Toplam kalite
11 Eğitim Sistem ve analizi
12 Eğitim yaklaşımları
13 Sürece dayalı eğitim
14 Etkinlik temelli eğitim
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200707 Örgün eğitim programlarının önemini bilir
2 1200888 Yaygın eğitim kurumlarının önemini bilir
3 1201406 Planlamanın sağlayacağı katkıları tartışır
4 1201431 Öğretim programlarının düzenlenme sürecini analiz eder
5 1201803 Okul ve eğitim sistemini planlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.