Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO618 Değerler Eğitimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Değerler eğitimi dersinin amacı, kavram ve içeriği. Tarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi ve değişimi. Programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değerler eğitimi dersinin amacı, kavram ve içeriği. Tarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi ve değişimi. Programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 7 3 21
22 Proje Hazırlama 7 3 21
23 Proje Sunma 1 30 30
24 Seminer 1 4 4
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 6 5 30
48 Sözlü Sınav 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri
2 Değerler eğitimi dersinin içeriği
3 Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi
4 Programlarda değerler
5 Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretimi
6 Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi
7 Ara sınav
8 Değerler eğitimi üzerine yalpan bilimsel çalışmaların incelenmesi
9 Değerler eğitimi ile ilgili proje geliştirme
10 Projeyi uygulama
11 Projenin sunulması
12 Projelerin değerlendirilmesi
13 Çalışma haftası
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442530 Değişen değerler doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür düzeyine sahip olur.
2 1442534 Değerler eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.
3 1442548 Değişik kültürlerin farklı değerlerine ilişkin farkındalık ve bu farkındalıkları açıklama becerisine sahip olur.
4 1442561 Değerler eğitimi ile ilgili örnek etkinlikler planlama ve değerleme becerisine sahip olur.
5 1442605 Değerler eğitiminin tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi ve değişimiyle ilgili kavramsal bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.