Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yaşam boyu öğrenmenin katkılarını tanıyabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim kurumu ve sosyal taraflar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, İşgücü piyasası ihtiyaçlarının bilgi toplumunun gereksinimlerine göre belirlenmesi, Eğitimde yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, İşbaşında öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenme fırsatlarının ulaşılabilir hale getirilmesi, Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi, Toplumda öğrenme kültürünün oluşturulması, Etkin bir izleme, değerlendirme ve kalite kontrol mekanizmalarının kurulması. Hayat boyu öğrenmeye destek veren kurum/kuruluşların teşvik edilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 35 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 14 3 42
23 Proje Sunma 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 7 3 21
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
48 Sözlü Sınav 1 4 4
49 Performans 6 5 30
53 Multirom CD Çalışması 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşam boyu öğrenmenin tanımı
2 Bologna süreci ve yaşam boyu öğrenme
3 Yetişkin eğitimi
4 Lingua dil eğitimi
5 Grundvig programı
6 Commenius eğitimi
7 Leonardo programı
8 Ara sınav
9 Eğitim ve sosyalleşme
10 Örgün eğitim ve yaygın eğitimde işbirliği
11 Yaşam boyu öğrenme ve globalleşme
12 Yaşam boyu öğrenme ve kültürel işbirliği
13 Eğitim- yaşam ilişkisi
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202584 Yetişkin eğitiminin önemini bilir
2 1202840 Yaşam boyu öğrenmenin evrelerini analiz eder
3 1203086 Erasmus, Lingua, Grundvig,Leonardo, Commenius programlarının katkılarını fark eder
4 1203752 Her yaşta eğitimin önemini tartışır
5 1204329 Bologna sürecinin uygulama sistemini ifade eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.