Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO620 Yetişkin Eğitimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yetişkin eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. üyesi Şener ŞENTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CELEP, C. (1995). HALK EĞİTİMİ Kavramlar, İlkeler Yöntemler, Teknikler. Ankara Lowe, J. (1985). Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış, Çev: T. Oğuzkan. Ankara:UNESCO. Okçabol, R. (1996). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi). İstanbul:Der Yayınları. David Barton, Karin Tusting. (2011). Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri. Ankara: Dipnot Yayınları. ISBN No: 9786054412129

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yetişkin eğitimi ile ilgili temel kavramlar, yetişkin eğitimi yöntemleri, kullanılan araçlar, Türkiye’de yetişkin eğitimi uygulamaları ve temel sorunları. Yetişkin eğitiminin kalkınmadaki rolü. Yetişkin eğitiminin sargın eğitim, yaşam boyu öğrenme ve halk eğitimi ile ilişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
21 Rapor Sunma 7 3 21
22 Proje Hazırlama 7 3 21
23 Proje Sunma 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
53 Multirom CD Çalışması 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşam Boyu Öğrenme
2 Yaşam Boyu Öğrenme Teorileri
3 Yaşam Boyu Öğrenmenin Önemi
4 Yetişkin eğitimi teorileri1
5 Yetişkin eğitimi teorileri2
6 Yetişkin eğitimi teorileri3
7 Yetişkin Eğitimi Uygulamaları
8 Arasınav
9 Hedef Gruplar
10 Hedef Gruplar Uygulamaları http://www.edchreturkey-eu.coe.int/Source/Resources/Adults_in_formal_education_tu.pdf
11 Yetişkin eğitimi yönetim politikaları1
12 Yetişkin eğitimi yönetim politikaları2
13 Uluslararası örnekler ve Türkiye ile karşılaştırma
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189961 Ülkemizde ve dünyada uygulanan çeşitli model ve programları bilir.
2 1189963 Alanda kullanılan teknik, yöntem, teknoloji, model ve programları tanır.
3 1190563 Eğitim politikaları, hedef grupları, temel program alanlarını tanır.
4 1190679 Yetişkin ve toplumun öğrenme gereksinimlerini anlar.
5 1190768 Yetişkin, yetişkin eğitimi ve yetişkin öğrenenin özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.