Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

1. Eğitim denetimi ile ilgili temel kavramları tanımlamak. 2. Eğitim denetiminin tarihsel gelişimini incelemek. 3. Eğitim denetimi ile ilgili kuramları tanıtmak. 4. Denetim tür ve ilkeleri incelemek. 5. Türk Eğitim Sisteminde denetimde yaşanan sorunları belirlemek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMASI

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 7 3 21
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 6 5 30
34 Okuma 1 15 15
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217122 Eğitim denetimine ilişkin belli başlı kavramları açıklayabilecektir.
2 1217129 Eğitim denetimini, tarihsel gelişimi çerçevesinde açıklayabilecektir.
3 1217133 Eğitim denetimi ile ilgili kuramları yorumlayabilecektir.
4 1217150 Türk Eğitim Sisteminde eğitim denetiminde yaşanan sorunları analiz edebilecektir.
5 1217181 Denetim tür ve ilkelerini açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.