Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programları programları, amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutları bağlamında değerlendirilmesi. Ülkemizde örgün eğitimde yer alan programların tarihsel süreçte değişimi ve ülkemizin ve bazı diğer ülkelerin örgün eğitim kurumları eğitim programlarının karşılaştırılması. Günün koşullarına göre programların irdelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Program geliştirme - Özcan Demirel Program tasarımı- Hıfzı Doğan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

tarihsel süreçte örgün eğitim programlarının incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
15 Gösterme 7 3 21
16 Alan Gezisi 7 3 21
17 Alan Çalışması 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 6 5 30
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
47 Laboratuvar Sınavı 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226664 Örgün eğitim programlarının düzenlemesini bilir
2 1187529 Derslerin kazanımlarını belirler
3 1187875 Amaç- kapsam-süreç ve değerlendirme ilişkilerini analiz eder
4 1187877 Eğitim- öğretim-ders programlarını ayrıt eder
5 1187889 Örgün eğitim programlarının geliştirilmesini önemser

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.