Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, öğrencileri Türkiye'de ve Dünyada öğretmen yetiştirmeyle ilgili bilgilendirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SONGÜL AYNAL, , TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, PEGEM AKADEMİ, 2011, ANKARA

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de ve dünyada öğretmen yetiştirmenin gelişim süreci. Türkiye ve farklı ülkelerdeki öğretmen eğitimi programlarının incelenmesi. Ortak ilkelerin, eğilimlerin, gelişmelerin ve sorunların belirlenmesi. Öğretmen eğitimine etki eden faktörlerin belirlenmesi.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
46 Laboratuvar Ara Sınavı 6 5 30
47 Laboratuvar Sınavı 1 15 15
50 Deney Sonrası Quiz 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş ve Temel Kavramlar
2 Öğretmen Yetiştirme Teorik Kavramlar
3 Öğretmen Yetiştirme Teorik Kavramlar
4 Öğretmen Yetiştirme Teorik Kavramlar
5 Türkiye'de Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
6 Türkiye'de Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
7 Türkiye'de Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
8 Türkiye'de Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
9 Dünyada Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
10 Dünyada Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
11 Dünyada Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
12 Dünyada Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
13 Dünyada Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
14 Dünyada Tarihsel Süreçte Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218019 Öğretmen eğitiminin temel özelliklerini açıklar
2 1218071 Bilgi paradigmalarının öğretmen eğitimine etkilerini yorumlar.
3 1218126 Eğitim felsefelerinin ilkelerini öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygular.
4 1218140 Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modelleri arasındaki benzerlikleri çözümler.
5 1218144 Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modelleri arasındaki farklılıkları çözümler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.