Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, kalite kavramı ve eğitime etkisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal DİNDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BALCI, Ali. Etkili Okul. Ankara: Yavuz Dağıtım, 1993 OWENS, Robert G. Organizational Behavior in Education.1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalite kavramı ve kalite güvence sistemleri. Akreditasyon, TKY, ISO 9000, QS 9000, ISO 14000. İstatistiksel Süreç Kontrol, kabul örneklemesi, muayene, örneklem büyüklüğü, muayene yeri, kalite ölçümleri, kontrol şemaları, tasarım toleransları ve proses yeterliliği, üretici ve tüketici riskleri, işlem karakteristiği eğrisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 2 2
22 Proje Hazırlama 14 3 42
23 Proje Sunma 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 7 3 21
49 Performans 1 20 20
51 Sözlü Sınav 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 4 4
53 Multirom CD Çalışması 6 5 30
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etkili Okul ve Üretken Okul Kavramlarına Giriş
2 Toplam Kalite Yönetimi
3 Formal Liderliğin Okuldaki İlkeleri
4 Sosyal Bağlamda Başarı
5 Demokratik Eğitim
6 Eğitimde Fırsat Eşitliği
7 Eğitimde Akreditasyon
8 Okullarda Kalite Uygulamaları
9 Okul modelleri ve Kalite
10 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
11 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
12 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
13 Etkili Okul ve Üretken Okul Kavramları
14 Sonuç ve Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214928 1) Toplam Kalite Yönetimi kavramını Söyleme
2 1215449 2) Demokratik Eğitim ve Eğitimde Fırsat Eşitliği kavramlarını tartışma
3 1215529 3) Okullarda Kalite Uygulamalarının farkında olma
4 1215905 4) Eğitimde Akreditasyon ve Sosyal Bağlamda Başarı kavramlarını açıklama
5 1216126 5) Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımları Karşılaştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.