Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrenme ve öğretme kuramlarını tanımak, kuramların etkililiği ve kuramcıların özelliklerini bilmek, uygulamadaki kuramların etkin ve aksak yönlerini tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaya, Alim ve diğerleri (2009). Eğitim Psikolojisi, 3.Baskı, Pegem A Yay., Ankara Morgan, Cliford T. Psikolojiye Giriş. Hacettepe Üniversitesi yayınları. Atkinson, Rita L. Psikolojiye Giriş. Arkadaş yayınlar, Ankara. Senemoğlu, Nuray (2006). Gelişim Öğrenme ve Öğretim -Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi yayınlar, Ankara. Ulusoy, Ayten vd. Gelişim ve Öğrenme. Anı yayıncılık, Ankara. Yeşilyaprak, Binnur (Ed.)(2011). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Pegem Akademi yayınları, 20. Baskı,Ankara. Oral, Behçet (Ed.)(2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegem Akademi yayınları, Ankara Schunf, H.Dale (2010). Çev. Muzaffer Şahin, Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla, Nobel Yayın Dağ. Ankara Philips, D.C ve Soltis C.F. (2005). Öğrenme:Perspektifler, Nobel Yayın Dağ. Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme, öğretme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen etmenler 2. Hafta Öğrenme kuramları, davranışçı öğrenme kuramları I (klasik koşullanma) 3. Hafta Davranışçı öğrenme kuramları II (Bitişiklik ve bağlaşımcı öğrenme kuramları) 4. Hafta Davranışçı öğrenme kuramları III 5. Hafta Sosyal biliş kuramı 6. Hafta Gestalt kuramı, Bilgiyi işleme kuramı Nörofizyolojik kuram 7. Hafta Öğrenme-öğretme modelleri 8. Hafta Öğrenme-öğretme modelleri 9. Hafta Öğretme stratejileri 10. Hafta Etkili öğretim modeli, öğretim etkinlikleri, işbirlikli öğrenme 11. Hafta Öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, stil odaklı öğretim tasarımı 12. Hafta Etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri. 13. Hafta Öğretimde çağdaş yaklaşımlar I 14. Hafta Öğretimde çağdaş yaklaşımlar II

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 14 3 42
4 Quiz 7 3 21
5 Derse Katılım 7 3 21
6 Uygulama/Pratik 1 30 30
7 Laboratuvar 1 4 4
8 Rehberli Problem Çözümü 6 5 30
9 Problem Çözümü 1 15 15
10 Tartışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme, öğretme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen etmenler Öğrenme kuramları, davranışçı öğrenme kuramları I (klasik koşullanma) Yok Yok
2 Öğrenme Kuramları yok yok
3 Öğrenme yok yok
4 Klasik koşullanma, yok yok
5 Klasik Koşullanma İlkeleri yok yok
6 EDİMSEL (OPERANT-ARAÇSAL) KOŞULLANMA yok yok
7 Ceza ve tipleri yok yok
8 EDİMSEL KOŞULLANMA VE EĞİTİM yok yok
9 Duyuşsal Kuramlar yok yok
10 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı yok yok
11 Yetişkin Eğitimi Kuramı yok yok
12 Sosyal Öğrenme Kuramı yok yok
13 YAPILANDIRICI ÖĞRENME KURAMINA GÖRE BİREY, NASIL ÖĞRENİR? yok yok
14 Zihinsel Gelişim (Jean Piaget’in Öğrenme Kuramı yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548532 Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımları ile ilgili temel kavramları tanımlar. Öğrenmeyi etkileyen etmenleri açıklar. Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflar. Öğrenme kuramlarını ve aralarındaki farkları açıklar. Öğrenme stratejilerini açıklar. Öğrenme stratejilerini özelliklerin göre sınıflandırır. Öğrenme ve öğretme stillerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek