Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, öğrencileri Türkiye'de ve Dünyada öğretmen yetiştirmeyle ilgili bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bayram Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SONGÜL AYNAL, , TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, PEGEM AKADEMİ, 2011, ANKARA

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de ve dünyada öğretmen yetiştirmenin gelişim süreci. Türkiye ve farklı ülkelerdeki öğretmen eğitimi programlarının incelenmesi. Ortak ilkelerin, eğilimlerin, gelişmelerin ve sorunların belirlenmesi. Öğretmen eğitimine etki eden faktörlerin belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
5 Derse Katılım 1 20 1
10 Tartışma 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
36 Rapor 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 4 4
46 Laboratuvar Ara Sınavı 6 5 30
47 Laboratuvar Sınavı 1 15 15
50 Deney Sonrası Quiz 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretmen eğitiminin temel özellikleri
2 Bilgi paradigmalarının öğretmen eğitimine etkileri
3 Eğitim felsefelerinin ilkelerini öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygulanması
4 Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modelleri arasındaki benzerlikleri çözümlenmesi
5 Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modelleri arasındaki farklılıkların çözümlenmesi
6 Almanya ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemlerini karşılaştırır
7 Danimarka ve Türkiye Öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
8 Japonya ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
9 Güney Kore ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
10 Rusya ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
11 Fransa ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
12 Amerika ve Türkiye öğretmen yetiştirme sisteminin karşılaştırılması
13 Çin ve Türkiye öğretmen yetiştirme sisteminin karşılaştırılması
14 Farklı ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinden yararlanarak Türkiye için özgün bir öğretmen yetiştirme modeli geliştirir

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549192 Öğretmen eğitiminin temel özelliklerini açıklar
2 1549193 Bilgi paradigmalarının öğretmen eğitimine etkilerini yorumlar.
3 1549194 Eğitim felsefelerinin ilkelerini öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygular.
4 1549195 Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modelleri arasındaki benzerlikleri çözümler.
5 1549196 Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modelleri arasındaki farklılıkları çözümler
6 1549197 Almanya ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemlerini karşılaştırır
7 1549198 Danimarka ve Türkiye Öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
8 1549199 Japonya ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
9 1549200 Güney Kore ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
10 1549201 Rusya ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
11 1549202 Fransa ve Türkiye öğretmen yetiştirme sistemini karşılaştırır
12 1549203 Amerika ve Türkiye öğretmen yetiştirme sisteminin karşılaştırılması
13 1549204 Çin ve Türkiye öğretmen yetiştirme sisteminin karşılaştırılması
14 1549205 Farklı ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinden yararlanarak Türkiye için özgün bir öğretmen yetiştirme modeli geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
2 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5
3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
6 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
7 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
8 5 5 5 4