Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin öğrenme-öğretme süreçlerinin kapsadığı temel terimleri kavrayabilmesini sağlamaktır. Gelişim, öğrenme ve öğretmeyle ilgili kuram, yaklaşım ve modelleri kavrayarak, öğretimi düzenlemede kullanılabilecek öğrenme ilkelerini açıklamak. Çeşitli düzey ve türde eğitim durumları düzenlemek, gelişim ve öğrenme ilkelerini kullanarak, öğrenme kuramlarının üstünlük ve sınırlılıklarını karşılaştırabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, K. Ü, (2009). Etkili Öğrenme ve Öğretme Seçkin Yayınları 8.Baskı, Ankara Demirel,Ö.(2005), Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Pegem Yayıncılık, Ankara Doğan,S. (2014), Öğretim İlke ve Yöntemleri-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem Akademi Yayınları, 1. Baskı, Ankara Doğanay, A. (2013), Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara Gökalp, M. 2011, Öğretme-Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları, Pegem Akademi Yayınları, 1.Baskı s, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Programlarının Temel Öğeleri Eğitim Durumlarının Değişkenleri ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE MODELLERİ ÖĞRETİM MODELLERİ (YAKLAŞIMLARI) Anlamlı Öğrenme Aktif Öğrenme Basamaklı Öğrenme Modeli Beyin Temelli Öğrenme Bilgisayar Destekli Öğretim Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli (John CARROLL) Çoklu Zekâya Dayalı Öğrenme - Çoklu Zekâ Kuramı Dunn’ın Öğrenme Stili Gregorc Kaynaştırma Modeli Gestalt Kuramı Öğretim Etkinlikleri Modeli (Robert Gagné) Glaser’in Temel Öğrenme Modeli İşbirliğine Dayalı (Kubaşık) Öğrenme Yöntemi Kolb’un Yaşantı Temelli Öğrenme Stili Modüler Öğretim Probleme Dayalı Öğrenme Proje Temelli Öğretim Programlı Öğretim Slavinin Etkili Öğretim Modeli Senaryo Temelli Öğrenme Tam Öğrenme Modeli (Benjamin BLOOM) Kuantum Öğrenme Uzaktan Eğitim Yapılandırmacılık Öğretim yöntem ve teknikleri

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 14 3 42
4 Quiz 7 3 21
16 Alan Gezisi 7 3 21
17 Alan Çalışması 1 30 30
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 4 4
19 Beyin Fırtınası 6 5 30
36 Rapor 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Öğretim Davranış Yaşantı Program Formal Eğitim İnformal Eğitim Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Müfredat Programı Eğitim Programı Öğretim Programı Ders Programı Yok Yok
2 Eğitim - Öğretim ve Ders Programı Arasındaki Farklar Eğitim/Öğretim Programlarının Yararları İyi Bir Eğitim Programının Hangi Özellikleri Taşıması Gerekir Eğitim Programlarının Temel Öğeleri Eğitim Durumlarının Değişkenleri Pekiştireç: İpucu Dönüt Düzeltme Katılım Yok Yok
3 ÖĞRETİMDE PLANLAMA yok yok
4 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE MODELLERİ yok yok
5 Öğrenme Stratejileri yok yok
6 Anlamlı Öğrenme yok yok
7 Beyin Temelli Öğrenme yok yok
8 Bilgisayar Destekli Öğretim yok yok
9 Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli yok yok
10 Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli yok yok
11 Dunn’ın Öğrenme Stili yok yok
12 Gestalt Kuramı yok yok
13 Öğretim Etkinlikleri Modeli Robert Gagné yok yok
14 Kolb’un Yaşantı Temelli Öğrenme Stili yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548531 Öğrenme kuramlarının ortaya koyduğu öğretim ilkelerini kavrar. Etkili bir öğretim için, belli başlı öğrenme ve öğretme model ve stratejilerini söyler. Bloom’un tam öğrenme modelinde, öğrenme ürününü etkileyen başlıca değişkenleri açıklar. Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının getirdiği öğrenme ilkelerini kavrar. Alış yolu ile öğrenme yaklaşımının öğretim ilkelerini açıklar. Öğretim etkinlikleri modelinin öğretim basamaklarını açıklar. Etkili bir öğretimin sağlanmasında işbirliğine dayalı öğrenmenin önemini kavrar. Probleme dayalı öğrenme modelinin uygulama basamaklarını açıklar. Proje tabanlı öğrenme modelinin kapsamını açıklar. Bilgisayar ve web tabanlı öğretim arasındaki ilişkiyi kavrar. Akıllı tahta uygulamalarını örneklendirir. Etkili bir öğretim için gerekli öğretmen davranışlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek