Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO629 Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Özel yeteneklilerin eğitimleri ile ilgili temel kavramları, teori ve kuramları, eğitim uygulamalarını öğrenmek, konuya ilişkin program tasarısı hazırlayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sak, U. (2010). Üstün zekâlılar özellikleri tanılanmaları ve eğitimleri. Ankara: Maya Akademi. Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar. Ankara: Vize Yayıncılık. Sarı, H. (2003). Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimleriyle ilgili çağdaş öneriler. Ankara: PegemA Yayıncılık Demirel, Ö. (2007) Eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2015). Örnekleriyle eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Alkım Yayıncılık. Demirel, Ö. (2014), Kuramdan uygulamaya program geliştirme, 4. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Zeka ve yaratıcılığa ilişkin kuramları, özel yeteneklilerin tanımı ve tanılama sürecini, eğitim yaklaşımlarına ilişkin uygulamaları öğrenmek, özel yeteneklilere ilişkin öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik program geliştirme yeterliğini geliştirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296715 Zeka, üstün zeka, yaratıcılık kuramlarını bilir.
2 1296718 Özel yeteneklilerin özelliklerini bilir.
3 1296719 Özel yeteneklilere ilişkin eğitim stratejilerini bilir.
4 1296720 Özel yeteneklilerin eğitiminde güncel problemleri bilir.
5 1296721 Özel yeteneklilere ilişkin program tasarımı geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.