Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, bir örgütte görev yapan bir çalışanın nasıl davrandığı ve insan onuruna yaraşır biçimde nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgi, beceri ve anlayış kazandırabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cevat ELMA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davranış: İnsanın üretim gücü (3. BaSkı).Ankara: Feryal Matbaası. Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. (1996). Davranış bilimleri. İstanbul: Avcıol Basım-Yayın. Erdoğan, İ. (1996). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. İstanbul: Avcıol Basım-Yayın. Eren E. (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul : Beta Yayınları Güney, S. (2000). Davranış bilimleri (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları Kağıtçıbaşı, C. (2006). Yeni insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi. Kaynak, T. (1990). Organizasyonel davranış ve yönlendirilmesi. İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım. Pehlivan İ. (2002). İş Yaşamında Stres (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış. İnci Erdem (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi. Robbins, S.P. (1994). Örgütsel davranışın temelleri. (Çev. S.A. Öztürk). Eskişehir: ETAM A.Ş. Robbins, S.P. (1996). Organizational bevavior: Conceps, controversies, applications (7th Ed.). London: Prentice Hall Intenational Editions. Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N. (1997). Organizational behavior. (6th Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütsel davranışın gelişimi ve niteliği, örgütsel davranışın birey, grup ve örgüt düzeyinde incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 15 15
10 Tartışma 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütsel davranışın gelişimi
2 Algı, Kişilik ve Tutum
3 Doyum, Stres ve Bağlılık
4 Motivasyon
5 Öğrenme
6 Gruplar ve Takım Çalışması
7 Liderlik
8 Çatışma
9 İletişim
10 Güç ve Politik Davranış
11 Örgütsel Kültür
12 Karar Verme
13 İş ve Örgütsel Yapı
14 Örgüt Geliştirme ve Örgütsel Değişim
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127622 1426316 Örgütsel davranışın bireysel (algı, kişilik, tutum, doyum, stres, bağlılık, motivasyon, öğrenme) dinamiklerini kavrar ve değerlendirir.
127623 1429653 Örgütsel davranışın grup (grup, takım, çatışma, liderlik, iletişim, güç ve politik davranış) dinamiklerini kavrar ve değerlendirir.
127624 1438005 Örgütsel davranışın örgütsel yapı (karar verme, katılım, kültür, iklim, yapı, örgüt geliştirme, örgütsel değişim) dinamiklerini kavrar ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75860 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75861 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75862 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75863 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75864 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75865 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75866 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75870 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 75872 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 75873 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 75869 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75871 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 75868 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 75867 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir