Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT606 Eğitim Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Eğitim hukukuyle ilgili kavramları günlük yaşamında kullanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÜL, İbrahim (2013). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Samsun: Ceylan Ofset Ergit, Şükrü (2000). Milli Eğitimle İlgili Mevzuat, Ankara: Yayımlar Daires Başkanlığı Türk Hukuk Sitesi, www.turkhukuksitesi.com/ Milli Eğitim Bakanlığı, www.meb.gov.tr/ Kayıhan Şaban (2011). Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, Hukukun temel kavramları, hukukun kaynakları, Eğitim hukuk ilişkisi, MEB görev ve yetkileri, Disiplin Hukuku, 4483 sayılı Memur soruşturmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 55 55
5 Derse Katılım 1 15 15
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
27 Makale Yazma 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun Temel Kavramları )
2 Hukukun Kaynakları
3 Hukukun Asli Kaynakları
4 Hukukun Yardımcı Kaynakları
5 Hukuk Devletinin Özellikleri
6 Eğitimi Hukuku (1. Bölüm)
7 Eğitimi Hukuku (2. Bölüm)
8 Eğitimi Hukuku (3. Bölüm)
9 MEB Teşkilat Yapısı
10 MEB Teşkilat ve Görevleri
11 Disiplin Kavramı (1. Kısım)
12 Disiplin Kavramı (2. Kısım)
13 Disiplin Kavramı (3. Kısım)
14 4483 sayılı Memur Yargılama Kanunu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127672 1208779 Sosyal hayatı düzenleyen kuralları birbiriyle karşılaştırır
127673 1208869 Hukukun temel kavramlarını günlük hayatta kullanır
127674 1209016 Eğitimle ilgili yasaların belli başlı olanlarını sayar
127675 1209237 Memur disiplin hukukunun işleyiş sürecini açıklar
127676 1209780 4483 sayılı yasaya göre soruşturma aşamalarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
127672 2 1 2 2 3 2 2 4 3 1 2 2 2 3
127673 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3
127674 3 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2
127675 3 3 2 3 4 3 3 1 2 2 2 2 3 3
127676 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek