Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere örgüt sosyolojisi ile ilgili temel kavram, kuramları öğretmek, literatürün gelişimi ile ilgili genel bilgi vermek, küreselleşen dünyada örgüt kültürü ile ilgili son gelişmeleri uygulamaları anlatmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BOZKURT, V., 2006, Sosyoloji, Ekin Yayınevi, Bursa, 402 p

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgüt sosyolojisinin temel kavramlarını öğretmek, örgüt sosyolojisi disiplininin gelişim seyri hakkında kısa ve özlü bilgi vermek, literatürle ilgili temel teorileri öğretmek, literatürün oluşmasına katkıda bulunmuş bilim adamlarının görüşlerine yer vermek, teorik bilgileri toplumumuzla ve çağdaş uygulamalarla ilişkilendirmek, yeniden değerlendirme ile ilgili bilgi, tartışma ve uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 25 1
10 Tartışma 5 25 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 25 1
21 Rapor Sunma 2 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 2 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 5 70
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojik bakış açısı ve sosyolojik araştırmanın ne olduğunu incelemek.
2 Kültür toplum ve sosyalleşme üzerinde durmak. yeni bakış açılarını bugünün popüler kültürü açısından tartışmak
3 Günlük yaşamdaki sosyal bağları incelemek
4 Gruplar ve örgütleri incelemek.
5 Cinsellik ve toplumu incelemek
6 Sosyal tabakalaşmayı incelemek
7 ABD'deki sosyal sınıfları incelemek
8 Küresel tabakalaşmayı incelemek
9 Arasınav
10 Cinsiyet tabakalaşmasını incelemek
11 Irk ve etniği incelemek.
12 Yaşlanma ve yaşlılığı incelemek.
13 Ekonomi ve işi incelemek.
14 Aile, bölge ve eğitimi incelemek.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127682 1215295 örgüt sosyolojisi ile ilgili temel kavramların belirlenmesi
127683 1215300 örgüt sosyolojisinin genel prensiplerini sınıflandırmak
127684 1215334 öğrencilere ödev vermek suretiyle aldıkları teorik bilgileri uygulama ve birbiriyle, pratik hayatla ilişkilendirme imkanı verme
127685 1215446 örgüt sosyolojisinin kavram, metod ve teorilerinin ülkemiz toplumu ve kültürü ile nasıl ilişkilendirilebileceğini, bize nasıl faydalı bir hale getirilebileceği hakkında ipuçları vermek, yollar göstermek
127686 1215888 elde edilen sonuçlara binaen örgüt sosyolojisi ile ilgili kavram ve metodları yeniden sınıflandırmak ve ilişkilendirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir