Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT620 Yönetim Felsefesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Modern hayat biçiminin bir parçası olarak ortaya çıkan modern toplumun bir parçası olun organize olmuş toplulukların yönetimi aşamasında bilimsel bir bakış açısının yani modern yönetim bilimlerinin felsefi açıdan değerlendirilmesini amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Zekeriyya Uludağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zekeriyya Uludağ, Yönetim Felsefesi (Ders Notu)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim ve Yönetim biliminin felsefi olarak değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Felsefesinin analizi
2 Felsefenin temel problem alanları Bilgi problemi v.d.
3 Felsefe ve toplumsal kavramların analizi
4 Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi
5 Yönetim düşüncesinin tarihsel kaynakları
6 Yönetim Kavramları üzerine felsefi değerlendirmeler
7 Modern yönetim bilimi yolunda ortaya çıkan çalışmalar
8 Ara sınav
9 Modern yönetim bilimi yolunda konusuna devam
10 Yönetim kavramları olan klasik ve hümanist tezlerin analizi
11 Yönetim kavramlarının felsefi analizi karalar ve politikalar
12 Kavram analizinde idare ve yönetim arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
13 Güç ve liderlik arasındaki ilişkinin analizi
14 Ve genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127702 1218455 Yönetimin felsefi temeli nedir?
127703 1218600 yönetim ile felsefe arasında nasıl bir ilişki vardır?
127704 1218995 Yönetim bilimi felsefi bir temele dayanmalı mıdır?
127705 1219097 Yönetimin Tarihsel bir sürecinden söz edilebilir mi?
127706 1219129 Yönetim kavramları felsefi sorgulama ile nasıl analiz edilmelidir?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir