Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT619 Eğitim İstatistiği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İstatistiğin temel kavramlarını öğreterek istatistiksel veri toplama, tablo ve grafiklerle sunma, elde edile sayısal bilginin özetlenmesi ve yorumlanması konularında bilgi ve tecrübe kazandırma

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal Bilimler İçin İstatistik Şener Büyüköztürk, Ömay Çokluk, Nilgün Köklü Pegem Yay

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Frekans dağılım tablosu oluşturabilme ve bu tabloları kullanarak yorum yapabilme Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme Örnekleme dağılımı bilgisi Olağanlık tablolarını kullanarak homojenlik ve ilişki testleri problemlerini çözebilme İstatistiksel tabloları okuma bilgisi Değişkenler arasındaki ilişkiyi hesaplama Bir araştırma yapmak üzere verilen bir veri setini incelemek için doğru istatiksel teknikleri seçme ve kullanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
20 Rapor Hazırlama 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 3 20 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 1 40 40
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
36 Rapor 5 4 20
49 Performans 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının tanıtılması.
2 Merkezi Eğilim Ölçüleri Dağılım Ölçüleri
3 Vardamsal istatistik, Parametrik ve Nonparametrik testler
4 Hipotez testleri; 1. ve 2. tip hata türleri; serbestlik derecesi
5 T-testi; Tek örneklem için t testi
6 İki bağımsız örneklemli t testi; Eş örneklemli t testi
7 T-testlerinin nonparametrik karşılıkları; Wilcoxon – Signed ranks testi
8 Mann – Whitney U testi
9 Ara sınav
10 Wilcoxon – Mached Paires Signed – ranks testi
11 Varyans Analizi; Tek yönlü varyans analizi
12 Çift yönlü varyans analizi
13 Varyans Analizlerinin Nonparametrik karşlıkları; Kruskal – Wallis ANOVA
14 Friedman Two – way ANOVA
15 Basit Regresyon
16 genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127639 1219782 İstatistiğin temel kavramlarını açıklar ve örneklendirir.
127640 1213081 Eğitimle ilgili araştırmalara uygun istatiksel yöntemler belirler.
127641 1223561 İstatistik ile ilgili bazı istatistiksel hazır yazılım paket programlarını tanır ve kullanır.
127642 1193287 Yapacağı bilimsel bir araştırmada kullanılması gereken istatiksel metodu doğru olarak seçer.
127643 1193464 Okuduğu bir makalede geçen istatiksel yöntem ve bulguları eleştirel bakış açısıyla tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir