Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Eğitim Yönetimi ve Denetimiyle ilgili uygulamalar yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başar, Hüseyin ( 1995) Öğretmenlerin Değerlendirilmesi. Pegem yayını,ikinci baskı, Ankara Aydın, Mustafa (2000). Çağdaş Eğitim Denetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınları Taymaz, Haydar (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş, Kav-ramlar İlkeler Yöntemler. Ankara: Pegem A Yayıncılık Bursalıoğlu, Ziya (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara: Pegem Yayınlar Açıkalın, Aytaç (1995). Toplumsal Kuramsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği, Ankara: Pegem Yayınları Balcı, Ali (2001). Etikil Okul ve Okul Geliştirme: Kuram uygulama ve araştırma, Ankara: Pegem Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

TEğitim ve okul yönetimi, Eğitim örgütünde yönetim ve denetim uygulamaları, okullarda yönetim ve denetim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 60 60
5 Derse Katılım 1 15 15
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
27 Makale Yazma 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetimde klasik kuramlar
2 Klasik kuramlarla ilgili uygulamalar
3 Yönetimde insan ilişkileri kuramlar
4 İnsan ilişkileri kuramlarıyla ilgili uygulamalar
5 Yönetimde davranış bilimleri
6 Davranış bilimleriyle ilgili uygulamalar
7 Yönetimde Sistem yaklaşımı
8 Sistem yaklaşımıyla ilgili uygulamalar
9 Yönetimde modern kuramlar
10 Modern kuramlarla ilgili uygulamalar
11 Eğitim sisteminde denetim
12 Denetim sistemiyle ilgili uygulamalar
13 Yönetim ve denetim sistemini geliştirme önerileri
14 Yönetim ve denetim sistemini geliştirmeyle ilgili uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127760 1201434 Eğitim yönetiminde belli başlı uygulamaları söyler
127761 1202276 Eğitimde denetleme sürecini açıklar
127762 1207813 Okul yönetiminde hizmet alanlarını açıklar
127763 1188571 Eğitim sisteminin denetim yapısını açıklar
127764 1188795 Yönetim ve denetimle ilgili yeni uygulamaları sayar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir