Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

bireylerin meslek seçiminde etkili olan faktörleri anlamak ve bireylere meslek seçimi konusunda yardımcı olabilmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı: Kuramlar, Uygulamalar. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Career Counselling Theory and Practice. Mark L. Savickas & W. Bruce Walsh. (Eds.). Davies- Black Publishing Pulo Alto, California

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

kariyer seçiminin boyutları, kariyer seçiminin aşamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 12 12
22 Proje Hazırlama 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amaçları, projelerin dağıtımı
2 Kariyer Gelişim Teorilerine Genel Bir Bakış
3 Kariyer Danışmanın Amaçları
4 Bilgi verme Hizmetlerinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler – Proje sunumları
5 Kariyer danışma teknik ve becerileri
6 Ölçme araçlarını kullanmada etik standartlar
7 Yetenek testlerinin profillerini yorumlama, proje sunumu
8 İlgi envanterinin profillerini yorumlama, proje sunumu
9 Mesleki değer envanterleri profillerini yorumlama, proje sunumu
10 Mesleki olgunluk envanterlerinin profillerini yorumlama, proje sunumu
11 Kişilik Envanterlerinin profillerini yorumlamak
12 Proje sunumları
13 Karar verme becerisi geliştirme
14 Kariyer danışmada teknolojiden yararlanma
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127654 1173887 kariyer danışma becerilerini ve tekniklerini kariyer danışmaya uygulayabilir,
127655 1174179 Kariyer ve kişilik değerlendirme araçlarının profillerini yorumlayabilir,
127656 1176764 Bireylerin kariyer kararlarını nasıl verdiklerini teorik olarak anlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir