Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Eğitim Bilimleri’nin bir alt disiplini olan “Eğitim Ekonomisi ve Planlaması” alanının temel kavramlarını ve kuramsal / pratik bilgilerini değerlendirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cevat ELMA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem, M. (1993). Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 172. Adem, M. (1995). Demokratik Çağdaş Laik Eğitim Politikası.Ankara: Şafak Matbaacılık. Adem, M. (2008). Eğitim Planlaması (Geliştirilmiş 4. Baskı). Ankara: Ekinoks Yayınları. Hesapçıoğlu, M. (2001)Türkiye’de Makro Düzeyde İnsan Kaynakları Planlaması. Ankara: Anı Yay. Karakütük, K. (2012). Eğitim Planlaması. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım. Kavak, Y. ve B. Burgaz (Çev.).(1994). Eğitim Ekonomisi: Seçilmiş Yazılar. Ankara: Pegem Yay. Ünal Işıl (1996) Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Epar Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonomi ve planlama arasındaki ilişkiler; eğitim planlaması ile ilişkili alan, kavram, teknik ve modeller; Bütçe yönetimi, eğitim finansmanına ilişkin modeller, yaklaşımlar ve sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 20 20
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi ve Planlama: Kuramsal Çerçeve
2 Eğitim Politikaları, Planlama ve Eğitim Planlamasının Gelişimi
3 Planlamanın Hukuksal Dayanakları
4 Eğitim Planlamasının Örgütlenmesi ve Yönetimi
5 Planlama ve Politika
6 Planlama Modelleri
7 Eğitim Planlaması ve Sistem Çözümleme
8 Eğitim Planlaması ve Nüfusbilim
9 Eğitim Planlaması Teknikleri
10 Eğitimde İnsangücü Planlaması
11 Planlama ve Bütçe Yönetimi
12 Eğitim Finansmanı
13 Eğitim Harcamalarının Çözümlenmesi
14 Türkiye’de Eğitim Finansmanı Sorunları ve Yeni Arayışlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127741 1196606 Ekonomi ve planlama ile ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlar.
127742 1197495 Eğitim planlaması ile diğer alanlar arasındaki ilişkileri kurar.
127743 1197613 Planlama teknik ve modellerini karşılaştırıp, değerlendirir.
127744 1198008 Eğitim finansmanına yönelik çözümlemeler yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir