Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders eğitim ve öğretimle ilgili Türkiye’de eğitim sisteminde yapılması gereken işlerin metodik bir yolla öğretilmesini amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TOZLU, Necmettin, (2003), Eğitim Felsefesi, MEB Yayınları, Ankara. SÖNMEZ, Veysel, (2009), Eğitim Felsefesi, Anı Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş eğitim teorileri insanların öğrenme biçimlerinde, zeka tipleri, düzenlenmiş eğitim ortamları gibi etkenler nedeniyle değişiklikler görüleceği üzerinde durmaktadır. Eğitim ve öğretimde kullanılan kavram deyim, kabul ve benzeri hususların etraflıca aydınlatılması ve sahadaki yanlış anlayışların, hataların ayıklanmasıdır. Eğitimde öğretimde başvurulan metotların günümüz gelişmeleri açısından analizi ve geçerliliğinin tayini de gerçek anlamda çağdaş eğitim teorileri yoluyla mümkün olmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin Tanımı ve Teorisi
2 Çağdaş Eğitim Felsefesinin Gelişimi
3 Türk Eğitim Sisteminin Dayandığı Felsefeler
4 Filozoflara Göre Eğitim Felsefesi Yaklaşımı
5 İdealizm
6 Realizm
7 Pragmatizm
8 Natüralizm
9 Varoluşçuluk
10 Analitik Felsefe Açısından Yaklaşım
11 Eğitim Felsefesine İlişkin Çağdaş Yaklaşımlar
12 Eğitimin Çeşitleri, Amaçları, Muhtevası ve Öğretimi
13 Öğrenme, Öğrenim ve Eğitim
14 Eğitim Felsefesinin Sahası ve İçeriği
15 Eğitim Felsefesinin Amacı ve Öğretimi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127667 1196020 eğitim ve eğitim teorileri arasındaki ilişki
127668 1196903 eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar
127669 1196976 eğitim felsefesi akımları
127670 1177222 çağdaş eğitim metotları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir