Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT603 Eğitim Denetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Eğitim kurumlarının teftiş ve denetimi hakkında bilgi edinerek denetim sürecini kavrayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ast.Prof.Dr. İbrahim GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, M.(2000).Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. Başar, H. ((2000). Eğitim denetçisi. Ankara : Pegem A Yayınevi Taymaz, H. (2002).Eğitim sisteminde teftiş: kavramlar, ilkeler ve yöntemler. (5. Baskı). Ankara: PegemA Yay. Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: PegemA Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Denetimle ilgili temel kavramlar, Denetim süreci, değerlendirme yöntemleri ve performans değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 55 55
5 Derse Katılım 1 15 15
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
27 Makale Yazma 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Denetimle ilgili temel kavramlar
2 Yönetim dışı denetleme yolları
3 Yönetim içi denetleme yolları
4 Türk Eğitim Sisteminde denetim
5 Denetimin önemi
6 Denetim kavramı ve ilkeleri
7 Denetim öğeleri ve süreçleri
8 Denetim ögeleri ve süreçleri
9 Denetim ilkeleri
10 Denetim türleri
11 Kurum denetimi
12 Ders denetimi
13 Personel değerlendirme yöntemleri
14 Performans değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127612 1201387 Denetimle ilgili temel kavramları tanımlar
127613 1201701 Denetim sürecini doğru olarak sıralar
127614 1201931 Denetim ilkelerini sayar
127615 1202127 Çeşitli değerlendirme yöntemlerini birbiriyle karşılaştırır
127616 1202158 Performans değerlendirmenin özelliklerini sayar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir