Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Okul yönetimi ve liderlik kavramını birleştirme. Okul yönetiminde lider yöneticilerin önemini ortaya koyma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Gül

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gül, İbrahim (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yöneticilik. Tekinay, S.S., (1992). Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi Esener, T., (2002). Hukuk Başlangıcı. İstanbul: Alkım Yayınevi Gözler, Kemal (2004). “kanun” Türk Anayasa Hukuk Sitesi, http://www.anayasa.gen.tr/kanun.htm Erişim tarihi: 20.8.2015 Gözler, Kemal. (1998). Hukuka Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi. Gözübüyük, Şeref (2000). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Turhan Kitabevi. Giritli, İsmet; Bilgen, Pertev ve Akgüner Tayfun (2001). İdare Hukuku, İstanbul, Der Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul yönetiminin yapısı, hizmet alanları, temel liderlik teorileri, okul yöneticilerinin sahip olması gereken liderlik davranışları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar
2 Okul yönetiminde hizmet alanları
3 Türk Eğitim Sistemi
4 Okul yönetiminde liderlik
5 Liderlik stilleri
6 Durumsal liderlik yaklaşımları
7 Yeni liderlik yaklaşımları
8 Okul müdürünün liderlik alanları
9 Okul müdürünün öğretimsel ve örgütsel liderlik davranışları
10 Okul müdürünün toplumsal liderlik davranışları
11 Okul müdürünün etik liderlik davranışları
12 Okul müdürünün politik liderlik davranışları
13 Okul müdürünün kültürel liderlik davranışları
14 Etkili okul liderliği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1257775 Okuldaki hizmet alanlarını sayar
2 1257776 Belli başlı liderlik teorilerini söyler
3 1257777 Okul yöneticisinin sahip olduğu liderlik davranışlarını sayar
4 1257778 lider bir yöneticinin sahip olduğu davranışları söyler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3
2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2
3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3
4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek