Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yeni yönetim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olabilme ve yönetim sürecinde uygulayabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtğm Ltd. Şti. İzgören, Ahmet Ş. (2001). Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak. Ankara: Academyplus Publishing. Morgan, Gareth. (1998).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni yönetim felsefeleri, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 5 20 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 20 1
21 Rapor Sunma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
36 Rapor 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 5 70
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
21 Rapor Sunma 1 5 5
36 Rapor 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni Yönetim Felsefesinin Boyutları
2 Değişen Paradigmalar ve Yönetim
3 Yeni Yönetim Yaklaşımları
4 Değişim Yönetimi
5 Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Uygulamaları
6 Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Uygulamaları
7 Öğrenme Yönetimi
8 Öğrenme Yönetimi
9 Stratejik Yönetim ve Eğitim Yönetimi
10 Stratejik Yönetim ve Eğitim Yönetimi
11 Sinerjik Yönetim
12 Sinerjik Yönetim
13 Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
14 Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127716 1443513 Dünyada meydana gelen ekonomik ve teknolojik değişiklikler hakkında bilgi sahibi olur.
127717 1446498 Organizasyonların yönetim yapılarını, sistemlerini, süreçlerini, insan ve bilgi kaynaklarını yenilemek ve değiştirmek zorunda bırakan koşulları bilir.
127718 1415125 Yeni yönetim yaklaşımlarının temel değişkenleri olan kalite, strateji, sinerji, insan ve bilgi vb. kavramları açıklar.
127719 1417751 Yeni yönetim yaklaşımlarının eğitim kurumlarının yönetimine yapacağı etkiler ve yansımalar hakkında bilgi sahibi olur.
127720 1428742 Eğitim kurumlarının karşılaştığı yeni durum ve sorunlar üzerine araştırma ve incelemeler yapar, çözüm önerileri geliştirir ve bunları değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75860 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75861 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75862 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75863 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75864 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75865 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75866 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75870 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 75872 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 75873 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 75869 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75871 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 75868 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 75867 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir