Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETPDP Dönem Projesi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department lecturers

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Araştırma konusuyla ilgili kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim üyesinin danışmanlığında, öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Dönem projesi konusu seçme, öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 14 30 420
29 Bireysel Çalışma 14 14 196
34 Okuma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje konusu belirleme
2 Proje konusuyla ilgili danışman görüşmesi
3 Proje konusu ile ilgili literatür taraması
4 Proje konusu ile ilgili literatür taraması
5 Proje konusu ile ilgili literatür taraması
6 Proje konusuyla ilgili rapor yazma
7 Proje konusuyla ilgili rapor yazma
8 Proje konusuyla ilgili rapor yazma
9 Proje konusuyla ilgili rapor yazma
10 Proje konusuyla ilgili rapor yazma
11 Proje konusunu danışman incelemesine gönderme
12 Proje konusunu dönütler çerçevesinde düzeltme
13 Proje konusunu danışman onayına gönderme
14 Projeyi yazdırma, ciltleme ve teslim etme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
117226 1208257 İlgi duyduğu bir konuda araştırma konusu seçer
117227 1209195 Probleme ilişkin olarak literatür taraması yapar
117228 1209352 Konuyu, bilimsel araştırma yaklaşımıyla ele alıp yazar
117229 1209553 İncelediği konuya ilişkin yorum ve açıklamalar getirir
117230 1211153 Araştırdığı konuyla ilgili sonuç ve öneriler yazar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir