Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN110 İstatistik 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Genel İstatistik bilgilerin Muhasebecilik ve vergi uygulamaları sektöründe uygulayabilir düzeyde olmasını sağlamak. İstatistik dersini alan öğrencilerin bu dersi günlük hayatlarında da kullanmalarını sağlamak. Karşılaştıkları tablo ve grafikleri doğru yorumlama yeteneğine sahip olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İstatistik-1 Dr.Necati Alp ERİLLİ, Olasılık ve İstatistik Semra ORAL ERBAŞ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik bilimini ait genel kavramlara ait tanımları öğrenmek. Veri toplama, elde edilen verilerin ölçe düzeylerinin belirlenmesi,grafikler halinde gösterilmesi,verilere ait ortalama ve varyans hesaplanması. İstatistik biliminin temel yapı taşı olan olasılık kavramı ve olasılık hesaplama. Öğrenilen bu bilgilerin Muhasebe ve vergi Uygulamaları alanında kullanımına dair örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 4 52
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik Biliminin genel kavramlarının tanımları storage/app/public/azize.celenli/120695
2 Verilerin ölçme düzeylerinin tanımları ve örnekleri
3 Basit Seri, Frekanslı Seri ve Gruplandırılmış seri kavramları
4 Verilerin tablolar ve grafiklere halinde gösterimi ve yorumlanması
5 Merkezi Eğilim Ölçülerinin tanımları ve formülleri
6 Merkezi Eğilim Ölçüleri uygulama
7 Değişkenlik Ölçüleri tanımları ve formülleri
8 Değişkenlik Ölçülerine ait uygulama
9 İstatistik biliminde olasılık teorisi
10 Arasınav
11 Olasılık hesaplamaları
12 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar
13 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar
14 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242371 İstatistik bilimine ait temel kavramların tanımları.
2 1242372 Veri toplama ve toplanan verilerin ölçme düzeylerini belirlemek. Verileri düzenleme işlemi
3 1242373 Verileri Tablo ve grafikler halinde gösterimini sağlamak, oluşturulan tablo ve grafiklerin yorumlanması
4 1242374 Merkezi eğilim ölçüleri ve Değişkenlik ölçüleri hesaplamaları
5 1242375 İstatistik Biliminde olasılık kavramın önemi ve yeri
6 1242376 Öğrenilen bilgilerin Muhasebe ve vergi uygulamalarındaki kullanım alanları ve örnekleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 2 3 2 2 4
2 4 3 2 4 4 3 3 3 3
3 5 4 3 2 3 2 2 2 3
4 4 2 4 2 3 2 1 2 3
5 4 2 3 2 2 2 4 2 2
6 3 3 3 3 3 4 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek