Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN114 İletişim ve İkna 927003 1 2 4

Dersin Amacı

İkna kavramını ve iknanın psikolojik, toplumsal boyutlarını değerlendirebilecek, İkna kuramlarını karşılaştırabilecek, İkna edici iletişim sürecini; kaynak, mesaj ve alıcı açısından betimleyebilecek, Sözsüz iletişimi ve iletişim kampanyalarını ikna perspektifinden açıklayabilecek, İkna edici iletişim sürecini; kaynak, mesaj ve alıcı açısından betimleyebilecek bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Mürsel Kan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İletişim Bilgisi, AÖF Yayınları. İletişimin ABC'si Prof. Dr. Ünsal Oskay. İletişim Becerileri, HYB Yayıncılık, Ankara 2006. Erdem Karagöz, Türk İşi İkna, İstanbul 2013. Çeşitli Belgeseller, film ve skelerden sahneler...

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İkna Kavramı
2 İkna Edici İletişimin Öğeleri
3 Etkili İkna Yöntemleri
4 İknada Kullanılan Yaygın Takdikler
5 Örgütlerde İkna
6 İletişim Becerileri/Dinleme ve Kendini Açma
7 İletişim Becerileri/İfade Etme
8 İletişim Becerileri/Beden Dili
9 İletişim Becerileri/Beden Dili
10 İletişim Becerileri/Dili Anlaşılır Kılmak
11 İletişim Becerileri/Çatışma Becerileri
12 İletişim Becerileri/Çatışma Becerileri
13 İletişim Becerileri/Toplumsal Beceriler
14 İletişim Becerileri/Aile Becerileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201682 İkna kavramını ve iknanın psikolojik, toplumsal boyutlarını değerlendirebilecek
2 1201694 İkna kuramlarını karşılaştırabilecek
3 1201695 Sözsüz iletişimi ve iletişim kampanyalarını ikna perspektifinden açıklayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 4 5 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek