Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AMY201 Ceza Hukuku 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Gülden ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersin konusu ile ilgili uzman kişilerin derse davet edilerek ya da konferans düzenlenerek teorik ve uygulama arasındaki farkların belirlenmesi ve uygulamada çok karşılaşılacak olan hususların öğrenilmesi öğrenciler açısından yenilikçi bir uygulama olarak önemli olacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. İzzet Özgenç - Prof.Dr. İlhan Üzülmez (Ed.), Ceza Genel Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ceza hukukunun işlevi, bölümleri, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki, tarihi süreçte ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkelerine giriş, ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunda kaynaklar ve yorum, ceza kanunlarının uygulanma esasları, suçluların geri verilmesi, suç genel teorisine giriş ve bu bağlamda suçun unsurları dışında kalan olgular, suçun unsurları; suçun yasallık unsuru, suçun maddi unsuru, suçun hukuka aykırılık unsuru, suçun hukuka uygunluk nedenleri, suçun kusurluluk unsuru, kusur türleri olarak kast ve taksir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 3 96

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeler 1. Hafta.pptx
2 Suçun Yapısal Unsurlarından Maddi Unsurlar 2. hafta.docx
3 Suçun Manevi Unsurları 3. Hafta.docx
4 Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Hafta.docx
5 Kusurluluk ve Kusur Yeteneği 5. Hafta.docx
6 Kusurluluğu Etkileyen Nedenler 6. Hafta.docx
7 Suçun Özel Görünüş Biçimleri 7. Hafta.docx
8 Suça Teşebbüs 8. Hafta.docx
9 Suça İştirak 9. Hafta.docx
10 Suçların İçtimaı 10. Hafta.docx
11 Cezalar 11. Hafta.docx
12 Güvenlik Tedbirleri 12. Hafta.docx
13 Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 13. Hafta.docx
14 Davanın ve Cezanın Düşmesi 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419440 1-Kamu Hukuku’nun bir dalı olan Ceza Hukuku’nun ve suç ve ceza kavramlarının Ceza Hukuku tekniği içerisinde ne olduğunu öğrenecektir
2 1419515 2-Ceza Hukuku’nun kamu hukukunun diğer dallarından farkını ve bunlarla ilişkisini algılayabilecektir.
3 1419536 3-İnsan haklarıyla ilişkisi tartışılmaz olan Ceza Hukuku’nun temel ilkelerini ve ceza sorumluluğunun esasını öğrenecektir.
4 1419631 4-Ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma esaslarını öğrenecektir
5 1419710 5-Suç genel teorisini ve bu bağlamda her suç bakımından ortak olan suçun unsurlarını öğrenecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73687 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 73688 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 73689 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 73690 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 73691 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 73692 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 73697 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 73698 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
9 73693 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
10 73694 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
11 73696 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
12 73695 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.