Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS120 Dağıtıcılık Mesleğinde Meslek Etiği 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Dağıtıcılık mesleği yapacak kişilere meslek hayatları boyunca nasıl davranmaları gerektiği, meslekteki etik ve etik olmayan davranışların neler olduğunu belirlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Cemile AVCI AKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kenan Mehmet EKİCİ, MESLEK ETİĞİ, Savaş Yayınları, 2012. Nuran Öztürk Başpınar- Demet Çakıroğlu, MESLEK ETİĞİ, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriği, mesleğin dayandığı temel ilkeler; meslekler arası işbirliği; İletişimde yaşanan etik sorunlar; sektör çalışanlarının hakları; etik kavramı; mesleki etik; iş yerinde etik ortam sağlamak; etik liderlik konularından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
16 Alan Gezisi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 3 5 15
19 Beyin Fırtınası 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek MESLEK ETİĞİ 1.HAFTA.docx
2 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek MESLEK ETİĞİ 2.HAFTA.docx
3 Etik sistemlerini incelemek MESLEK ETİĞİ 3.HAFTA.docx
4 Etik sistemlerini incelemek MESLEK ETİĞİ 4.HAFTA.docx
5 Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek MESLEK ETİĞİ 5.HAFTA.docx
6 Meslek etiğini incelemek MESLEK ETİĞİ 6.HAFTA.docx
7 Meslek etiğini incelemek MESLEK ETİĞİ 7.HAFTA.docx
8 Meslek etiğini incelemek MESLEK ETİĞİ 8.HAFTA.docx
9 ARASINAV MESLEK ETİĞİ 9.HAFTA.docx
10 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek MESLEK ETİĞİ 10.HAFTA.docx
11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek MESLEK ETİĞİ 11.HAFTA.docx
12 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek MESLEK ETİĞİ 12.HAFTA.docx
13 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek MESLEK ETİĞİ 13.HAFTA.docx
14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek MESLEK ETİĞİ 14.HAFTA.docx
15 SINAV
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207186 Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
2 1207196 Mesleki etik ilkelerine uymak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 3 2 3 3 3 3 5 3 1 3 4 4 3 5 2 1 4 4 4 4 2 4 2 5 4
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek